ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Úprava nároží ZŠ Řevnice – 2. stupeň

Cílem projektu bylo revitalizovat a zobytnit veřejný prostor, navazující na ulice Školní + Legií a na vstupy do školy, jejího areálu a jídelny. Dále umístit sem informační tabuli Fabiánovy naučné stezky a zmenšený model dalších 12 zastavení. Nacházela se zde původní terasa se schodištěm – obojí v havarijním stavu, zanedbaná zeleň a odpadové hospodářství ZŠ.

Popis projektu

V rámci projektu byla obnovena terasa u ZŠ. Její nefunkční schodiště obrácené k ul. Legií bylo odstraněno a vystavěno v nové poloze, navazující na školní jídelnu. Bylo provedeno odvodnění nové terasy i přilehlých dešťových svodů ze střech školy, původně ústících na terén. Odpadkové kontejnery byly přesunuty do méně exponovaného místa školního areálu a odstraněn původní plot při chodníku. Hranice školního areálu byla vymezena novou posuvnou bránou a brankou u terasy. K bočnímu vstupu do školy byla vybudována mlatová cesta a na ni osazeny betonové bloky se zmenšenou naučnou stezkou. Celý prostor nároží vymezený ulicemi Školní a Legií nad jídelnou byl upraven - vyčištěn od přerostlé zeleně, odstraněny zbytky živých plotů a nově zaseta tráva. Bylo osazeno celkem pět nových laviček a také nové vlajkové stožáry. Stav před realizací a po realizaci je ke stažení ve formátu PDF zde.

Náklady na projekt a financování
Celkové náklady: 883 771,- Kč vč. DPH

Informace o projektu a harmonogram

1.3.2017 Rada města schválila podklady pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

3.5.2017 Výběrové řízení na dodavatele – Rada města schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo na realizaci úprav nároží ZŠ Řevnice s firmou Grafiet s.r.o., Nezabudická 822, Řevnice, IČ: 25125141 za částku 593 684,- Kč vč. DPH.

19.5.2017 Uzavřena Smlouva o dílo s firmou Grafiet s.r.o. na částku 593 684,- Kč vč. DPH, která byla v souvislosti s požadovanými změnami v průběhu realizace díla upravena na základě dvou dodatků na částku 647 545,- Kč vč. DPH.

5-9/2017 Náklady na technický dozor činily 46 550,- Kč vč. DPH a na zámečnické práce 89 676,- Kč vč. DPH.

6.9.2017 Rada města schválila dokončovací práce na projektu za celkovou částku 100.000,- Kč včetně DPH.

5/2017  Zahájení realizace projektu.

9/2017  Ukončení realizace.

Vytvořeno 2.5.2018 17:52:04 | přečteno 1200x | petra.karesova
 
 
load