ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Stavební úpravy a přístavba Mateřské školy v Řevnicích.

V květnu 2013 město Řevnice oficiálně zahájilo realizaci projektu ,,Stavební úpravy a přístavba Mateřské školy v Řevnicích". Tento projekt CZ.1.15/3.3.00/67.01476 bude podpořen ROP NUTS II Střední Čechy ve výši 80 %, tj. 11,4 ml. Kč dotace. Realizace projektu je plánována na období květen - říjen 2012. Dodavatelem je firma Tost.cz, s.r.o. Investorem projektu je město Řevnice.

Projekt řeší nedostačující kapacitu předškolního zařízení ve městě Řevnice a špatný technický stav současných prostor MŠ. Projekt se tedy zabývá modernizací současných prostor a novou přístavbou pavilonu s kapacitou 21 míst. Přístavba bude řešena včetně kompletního zázemí. Nový pavilon a přízemí staré budovy budou zcela bezbariérové. Projekt přispěje ke zlepšení kvality výuky - nově bude zřízena logopedická poradna, psychosociální poradna, vyučovány základy IT, EVVO a angličtina pro předškoláky prostřednictvím interaktivních pomůcek.

Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/67.01476
Celkové předpokládané náklady: 14 255 451,97 Kč
Předpokládaná hodnota dotace z ROP SČ: 11 404 360,97 Kč
Předpokládaná doba realizace projektu: duben 2013 – srpen 2013
Smlouva o poskytnutí dotace uzavřena dne 31.1.2013

Veřejné zakázky vztahující se k projektu:

Zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o stavební povolení na realizaci stavebních úprav a přístavby MŠ
Vyhlášeno: 17.2.2012 
Termín pro podání nabídek: 27.2.2012
Vítěz veřejné zakázky: VMS projekt s.r.o.
Nabídková cena dle SoD: 336 000,- Kč vč. DPH

Zpracování žádosti o dotaci vč. dotačního managementu projektu „Přístavba a stavební úpravy mateřské školy v Řevnicích“
Vyhlášeno: 22.3.2012 
Termín pro podání nabídek: 30.3.2012
Vítěz veřejné zakázky: Ing. Jakub Dvořák
Nabídková cena dle SoD: 425 000,- Kč vč. DPH

Dodavatel stavebních prací na akci „Přístavba a stavební úpravy mateřské školy v Řevnicích“
Vyhlášeno: 27.2.2013 
Termín pro podání nabídek: 25.3.2013
Vítěz veřejné zakázky: TOST.CZ s.r.o. 
Nabídková cena dle SoD: 7 574 600,- Kč vč. DPH
(Celé znění SoD je uveřejněno na našem profilu na stránkách (www.uverejnovani.cz )

Fotodokumentace z průběhu stavby ZDE

13.5.2013 - podepsání Smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních prací a předání staveniště

16.5.2013 – příprava staveniště, vytýčení stavby, zahájení výkopových prací

27.5.2013 – betonáž základových pasů a následně základové desky, příprava napojení instalací

11.6.2013 – zdění obvodového a nosného zdiva

24.6.2013 – montáž stropní konstrukce, následně pokračování vyzdívání obvodového a nosného zdiva 2. NP na části přístavby

2.7.2013 – dokončení části hrubé stavby, zakrytí střešní konstrukcí, započaty zdící práce uvnitř objektu – příčky, osazování zárubní

12.7.2013 – zahájení prací na stávajícím objektu mateřské školy, začaly práce na rekonstrukci sociálního zázemí a byla zahájena demontáž střešní krytiny, na přístavbě bylo zahájeno provádění hrubých rozvodů topení, elektroinstalace, vzduchotechniky a zdravotně technických instalací

23.7.2013 – provádění litých podlahových betonů v přístavbě, práce na fasádě – izolování stávajícího objektu, osazování drenáží a dešťové kanalizace

27.7.2013 – nové omítky v sociálním zázemí stávajícího objektu, zahájena práce na vnitřních omítkách přistavované části, probíhají práce na střechách stávajícího objektu a nové přístavby

10.8.2013 – dovoz a osazování nových oken a dveří, započaty práce na obkladech a dlažbách v sociálním zázemí stávající budovy

13.8.2013 – zahájeny práce na tepelně izolační fasádě objektu, zateplení půdního prostoru

16.8.2013 – provádění dokončovacích prací na interiéru stávající budovy a přístavby, výmalby, probíhají práce na fasádě a střechách

26.8.2013 – kompletace elektroinstalací a zdravotně technických instalací, lepení koberců a PVC, sádrokartonové podhledy, osazování světlíků v přístavbě, zahájeny venkovní práce na novém schodišti, opěrné zdi a před vstupem do budovy, pokládka střešní fólie na ploché střechy přístavby

30.8.2013 – osazování dveří, montáž zástěn na WC, zásyp a hutnění vnějších rozvodů dešťové a splaškové kanalizace, úprava terénu v okolí hlavního vstupu a zhotovení oplocení přístupové cesty do stávajícího objektu MŠ

2.9.2013 – částečná kolaudace vnitřních prostor, zahájeno řízení k jednání o předčasném užívání objektu před úplným dokončením stavby, pokračují práce na fasádě a střechách objektu

9.9.2013 – pokračují práce na fasádě a střechách stávajícího objektu, kompletace střešního pláště na přístavbě včetně klempířských prvků

19.9.2013 – pokračují práce na fasádě, dokončují se práce na střechách stávajícího objektu, dokončení střešního pláště na přístavbě včetně klempířských prvků, zahájeny práce na terénních úpravách

27.9.2013 – závěrečná kontrolní prohlídka části stavby, montáž venkovního schodiště ze střechy přístavby, betonářské práce na opěrné zdi a venkovním schodišti

2.10.2013 – vydán kolaudační souhlas s užíváním části stavby – interiér, dokončovací práce na fasádě a střechách, terénní úpravy

17.10.2013 – pokračují terénní úpravy - dlažby, dokončena fasáda objektu, zásyp kačírku na ploché střeše přístavby

30.10.2013 – dokončování terénních úprav, osazení herních prvků na zahradě MŠ, úprava dlažby před hlavním vstupem do objektu, dokončovací práce
14.11.2013 – proběhlo přejímací řízení dokončené stavby
20.11.2013 – proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby, byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby

Dokončeno v roce 2013 

Vytvořeno 13.1.2017 11:53:06 | přečteno 973x | petra.karesova
 
 
load