ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rekonstrukce malé vodní nádrže Pišťák

Cílem projektu byla oprava jílového těsnění dna nádrže podloženého geotextílií v původním plošném rozsahu a obnovení její hydrologické a ekologické funkce.

Popis projektu

Projekt řeší druhou etapu opravy malé vodní nádrže Pišťák, poničené při přívalových deštích v roce 2013. První etapa proběhla v roce 2015, kdy byl opraven přeliv a koryto pod přelivem. Celková odškodněná částka na opravu první etapy ve výši 600 000,- Kč nebyla vyčerpána a její část byla ponechána na druhou etapu, v níž se řeší rekonstrukce těsnící vrstvy.

Příloha 1: Zájmové území a řešený úsek

Příloha 2: Koordinační situační výkres

Náklady na projekt a financování

Celkové náklady: 1 944 107,- Kč vč. DPH
Výše dotace: 1 175 000,- Kč vč. DPH
Finanční spoluúčast města: 769 107,- Kč vč. DPH

Informace o projektu a harmonogram

Název projektu: Rekonstrukce MVN Pišťák
Dotační program: č. 129 290 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích Ministerstva zemědělství ČR, výzva č.2, 129 293 Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obce

ID projektu: 129D293004196

1.4.2016            Rada města schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo na zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení a dokumentace k provedení stavby s firmou Envicons s.r.o., Hradecká 569, Pardubice, IČ: 27560015, 
                          za částku 153 428,- Kč vč. DPH.

11.4.2016          Uzavřena smlouva o dílo s firmou Envicons s.r.o. na částku 153 428,- Kč vč. DPH.

9/2016              Vystavena objednávka pro firmu Envicons s.r.o. na částku 1 936,- Kč vč. DPH za Technicko-bezpečnostní posudek TBD.

9.11.2016          Rada města schválila zadat zpracování podkladů pro žádost o dotaci firmě Envicons s.r.o., Hradecká 569, Pardubice, IČ: 27560015, za částku 9 680,- Kč vč. DPH.

11/2016             Vystavena objednávka pro firmu Envicons s.r.o. na částku 9 680,- Kč vč. DPH.

14.11.2016         Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace.

28.11.2016         Podána žádost o dotaci.

1-9/2019            Vystaveny objednávky pro firmu Envicons s.r.o. za celkovou částku 11 253,- Kč vč. DPH za hydrotechnické výpočty, doplnění podkladů pro podání žádosti, autorský dozor.

5.4.2017             Předběžně schváleno poskytnutí dotace.

7/2017                Vystavena objednávka pro firmu Ing. Petra Šišky, Kolová 1549/1, Praha 16, IČ: 70550581 na částku 16 940,- Kč vč. DPH za zajištění a realizaci zadavatelské činnosti vyplývající ze znění zákona o Zadávání veřejných zakázek.

26.7.2017           Výběrové řízení na dodavatele - Rada města schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo s firmou NOWASTAV a.s., Malešická 49, 130 00 Praha 3, IČ: 00565679 za nabídkovou cenu 1 750 870,- Kč vč. DPH.

2.8.2017             Uzavřena Smlouva o dílo s firmou NOWASTAV a.s. na částku 1 750 870,- Kč vč. DPH.

17.8.2017           Zahájení realizace projektu.

22.11.2017         Schváleno poskytnutí dotace.

27.11.2017          Ukončení realizace.


Vytvořeno 11.4.2018 16:57:29 | přečteno 862x | petra.karesova
 
 
load