ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rekonstrukce Lesního divadla Řevnice – etapa I

Cílem projektu bylo v areálu Lesního divadla zrekonstruovat zázemí pro účinkující.

Popis projektu

V rámci rekonstrukce zázemí pro účinkující byla vybudována dřevěná přístavba se sociálním zázemím a sprchami, vytvořena dlážděná plocha za jevištěm zastřešená dřevěnou pergolou a zrekonstruovány šatny. V prostorách šaten pro účinkující byla vyměněna okna a každá ze čtyř šaten byla vybavena židlemi, osvětlením a opravenými líčícími stolky. Projekt ještě není kompletně uzavřen, probíhají drobnější zednické práce – obklady sociálního zařízení.

Příloha: Fotodokumentace

Náklady na projekt a financování

Celkové předpokládané náklady: 1 303 071,- Kč vč. DPH

Výše dotace: 500 000,- Kč

Předpokládaná minimální finanční spoluúčast města: 642 595,-Kč vč. DPH (z toho 327 667,- Kč bylo v r. 2016 vybráno v rámci veřejné sbírky nebo věnováno jako finanční dar)

Informace o projektu a harmonogram

Název projektu: Rekonstrukce Lesního divadla v Řevnicích
Dotační program: Individuální účelová dotace z rozpočtu Středočeského kraje
Registrační číslo (č. smlouvy): S-15840/REG/2016

22.1.2016 Rada města schválila podání dotace na tento projekt z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje (kapitola 08 – regionální rozvoj). Rozpočet v žádosti na akci činí 500 000,- Kč vč. DPH, spoluúčast je minimálně 5% z celkových uznatelných nákladů. tj. 25 000,- Kč vč. DPH.

11.5.2016 Výběrové řízení na dodavatele – Rada města zrušila poptávkové řízení na dodavatele stavebních prací na tento projekt z důvodu neposkytnutí dotace z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje. Dále Rada města schválila připravit poptávku realizace části plánovaných prací za použití prostředků dle schváleného rozpočtu města a prostředků získaných z darů a reklamy poskytnutých městu na tento účel.

18.5.2016 Rada města schválila přijetí finančního daru ve výši 100 000,- Kč od pana J.P., Hořovice, určeného na rekonstrukci Lesního divadla a pověřila starostu podpisem darovací smlouvy.

30.5.2016 Podepsána darovací smlouva na přijetí daru ve výši 100 000,- Kč od pana J.P.

18.5.2016 Rada města schválila zadat realizaci tohoto projektu ve zmenšeném rozsahu v souladu s rozpočtem města z důvodu konání oslav 100 let od založení Lesního divadla. Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na zemní práce pro pergolu včetně dlážděné plochy a zhotovení základové desky pro přístavbu hygienického zázemí včetně venkovních rozvodů vody a kanalizace s p. Karlem Vyletou, Kozinova 854, Řevnice, IČ: 61090476 za celkovou částku 231 769,- Kč vč. DPH. Rovněž schválila vystavit objednávku na zhotovení dřevěné konstrukce pergoly včetně krytiny u firmy Dřevěné konstrukce s.r.o., Havlíčkova 447, Sedlčany, IČ: 26115930 za částku 69 152,- Kč vč. DPH.

2.6.2016 Uzavřena smlouva o dílo s p. Karlem Vyletou na částku 231 769,- Kč vč. DPH a vystavena objednávka pro firmu Dřevěné konstrukce s.r.o. na částku 69 152,- Kč vč. DPH.

4.7.2016 Rada města schválila přijetí finančního daru ve výši 100 000,- Kč od Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, určeného na vybudování zázemí pro účinkující (dřevostavba) a pověřila starostu podpisem darovací smlouvy.

7.7.2016 Podepsána darovací smlouva na přijetí daru ve výši 100 000,- Kč od Lesy České republiky, s.p.

15.8.2016 Zastupitelstvo města schválilo přijetí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje.

17.8.2016 Rada města schválila přijetí finančního daru ve výši 5 000,- Kč od pana Pavla Růžičky, Dis., společníka sdružení Rockabilly CZ, IČ: 70757941, Mladenova 3236/4, Praha 4, určeného na rekonstrukci Lesního divadla.

18.8.2016 Podepsána darovací smlouva na přijetí daru ve výši 5 000,- Kč od Pavla Růžičky, Dis.

26.9.2016 Výběrové řízení na dodavatele – Rada města schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo s firmou RAVION s.r.o., Toužimská 588/70, Praha 9, IČ: 28990242 za nabídkovou cenu 912 129,- Kč vč. DPH.

29.9.2016 Uzavřena smlouva o dílo s firmou RAVION s.r.o. na částku 912 129,- Kč vč. DPH.

12.10.2016 Rada města schválila uzavření Příkazní smlouvy na zajištění technického dozoru stavby s Ing. Jaroslavem Kubátem, Legií 838, Řevnice, IČ: 00505803 za částku 29 800,- Kč (není plátce DPH).

17.10.2016 Uzavřena Příkazní smlouva s Ing. Jaroslavem Kubátem na částku 29 800,- Kč,-.

19.10.2016 Rada města schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na tento projekt ve výši 500 000,- Kč, přičemž spoluúčast města je minimálně 5% z uznatelných nákladů.

2.11.2016 Uzavřena Veřejnoprávní smlouva se Středočeským krajem na částku 500 000,- Kč.

14.12.2016 Rada města schválila uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1887 s firmou RAVION s.r.o., Toužimská 588/70, Praha 9, IČ: 28990242, kterým se upravuje cena díla z původních 912 129,- Kč vč. DPH na částku 864 963,- Kč vč. DPH a termín dokončení díla se prodlužuje do 30.4.2017.

27.12.2016 Uzavřen dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1887 s firmou RAVION s.r.o. na částku 864 963,- Kč vč. DPH.

12.7.2017 Rada města schválila uzavřít cenovou nabídku na instalaci omyvatelného hladkého obkladu z tvrzených plastových desek v barvě šedé v novém hygienickém zázemí pro účinkující s firmou MTR-reklama, Martin Tomek, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 43, Řevnice, IČO: 18674348 za částku 7 721,- Kč (není plátce DPH).

20.7.2017 Vystavena objednávka pro firmu MTR-reklama, Martin Tomek, na částku 7 721,- Kč (není plátce DPH).

18.4.2018 Rada města vzala na vědomí oznámení o úspěšném ukončení projektu zaslané Odborem řízení dotačních projektů Středočeského kraje.

Vytvořeno 11.5.2018 12:09:13 | přečteno 581x | petra.karesova
 
 
load