ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Obnova lesa po kalamitě

Cílem projektu bylo obnovit cca 6,74 ha lesní plochy po kalamitě způsobené v únoru 2016 těžkým mokrým sněhem.

Popis projektu

V rámci projektu byly odstraněny následky kalamity u polehlých porostů mladých kultur a u starších porostů do 40 let věku, které byly rozlámány. Následně byla zahájena výsadba stromků. Zároveň byly instalovány oplocenky jako ochrana proti škodám, které způsobuje zvěř. Kalamita tohoto rozsahu a typu škod nemá na řevnickém majetku v nedávné minulosti obdoby.

Náklady na projekt a financování

Celkové náklady: 1 619 899,- Kč vč. DPH (bude uplatněn nárok na vrácení DPH)
Výše dotace: 1 338 760,- Kč bez DPH
Finanční spoluúčast města: 281 139,- Kč vč. DPH

Informace o projektu a harmonogram
Název projektu: Obnova lesních porostů po kalamitě
Dotační program: Program rozvoje venkova Ministerstva Zemědělství ČR, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
Registrační číslo: 16/002/08410/120/000108

20.4.2016 Rada města schválila zpracování a podání žádosti o dotaci pro tento projekt a uzavření smlouvy s p. Karlem Novákem, Sudkov 267, Sudkov, IČO: 18975861 na zpracování žádosti o dotaci a následnou administraci projektu za celkovou předpokládanou částku ve výši 78 650,- Kč vč. DPH (dotační titul podporuje způsobilé náklady až do výše 100%).

5.5.2016 Uzavřena smlouva o dílo s p. Karlem Novákem na částku 78 650,- Kč vč. DPH.

18.5.2016 Podána žádost o dotaci.

23.5.2016 Zastupitelstvo města schválilo záměr podání žádosti o dotaci.

31.8.2016 Výběrové řízení na dodavatele – Rada města schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo s firmou ALMEA, s.r.o., Počaply 3, Březnice, IČ: 27223701 za nabídkovou cenu 1 720 664,- Kč bez DPH, tj. 2 082 003,- Kč vč. DPH na realizaci akce.

31.8.2016 Uzavřena smlouva o dílo o provedení lesnických prací s firmou ALMEA, s.r.o., viz registr smluv na webových stránkách města zde

21.3.2017 Schváleno poskytnutí dotace.

11/2016 Zahájena realizace.

1/2018 Realizace ukončena.

4.4.2018 Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou ALMEA, s.r.o., Počaply 3, Březnice, IČ: 27223701 na dočišťovací práce po kalamitě (dokončení kalamitní těžby a běžné výchovné zásahy porostů do 40 let věku) za částku 375 100,- Kč vč. DPH. Zároveň je kalkulováno, že výnos z prodeje dříví v odhadované výši 393 250,- Kč vč. DPH by z velké části pokryl náklady firmě ALMEA, s.r.o. za dočišťovací práce, které nebyly součástí žádosti o dotaci.Vytvořeno 11.5.2018 12:16:10 | přečteno 529x | petra.karesova
 
 
load