ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Dokončené projekty/dotace - ARCHIV


Rozšíření hřbitova a rekonstrukce smuteční síně

Odpovědný referent: Michal Kliner

Cílem projektu je doplnění hřbitovního areálu na Šiberném  o rozptylovou loučku a kolumbárium. Počítá se s novou úpravou prostoru před hlavním vchodem, v těsné blízkosti hřbitova vznikne také parkoviště. Novou podobu i vybavení by měla získat smuteční síň.

7.6.2018 9:38:53 | přečteno 1115x | petra.karesova | Celý článek
 

Relaxační louka za vodou – místo pasivního odpočinku

Odpovědný referent: Bohdana Slámová

Cílem projektu je revitalizace prostoru, vytvoření místa pasivního odpočinku a jeho vybavení mobiliářem.

11.4.2018 16:33:12 | přečteno 712x | petra.karesova | Celý článek
 

Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně v katastru města Řevnice – etapa II.

Odpovědný referent: Bohdana Slámová

Cílem projektu a navržených sadových úprav je především zabezpečení dobrého zdravotního stavu dřevin a zajištění bezpečnosti osob. Projekt též vhodně doplňuje a obnovuje porost původními druhy domácích dřevin.

11.4.2018 16:40:00 | přečteno 615x | petra.karesova | Celý článek
 

Kompostéry Řevnice

Odpovědný referent: Bohdana Slámová

Cílem projektu je efektivní využití biologicky rozložitelného odpadu (bioodpadu) jeho zkompostováním a následné využití této na živiny bohaté hmoty, čímž se sníží množství směsného komunálního odpadu ukládaného na skládky a podpoří se domácí kompostování.

16.3.2018 12:49:38 - aktualizováno 19.3.2018 13:22:04 | přečteno 753x | petra.karesova | Celý článek
 

Obnova lesa po kalamitě

Cílem projektu bylo obnovit cca 6,74 ha lesní plochy po kalamitě způsobené v únoru 2016 těžkým mokrým sněhem.

11.5.2018 12:16:10 | přečteno 421x | petra.karesova | Celý článek
 

Rekonstrukce Lesního divadla Řevnice – etapa I

Cílem projektu bylo v areálu Lesního divadla zrekonstruovat zázemí pro účinkující.

11.5.2018 12:09:13 | přečteno 494x | petra.karesova | Celý článek
 

Úprava pěší stezky „Burešovka“ – I. etapa

Cílem projektu je úprava I. etapy pěší naučné stezky „Burešovka“ od jejího začátku u  louky Červených po Trachtovnu (viz příloha) v délce 0,5km a jeho součástí je instalace řady prvků návštěvnické infrastruktury.

11.4.2018 15:06:24 | přečteno 980x | petra.karesova | Celý článek
 

Úprava nároží ZŠ Řevnice – 2. stupeň

Cílem projektu bylo revitalizovat a zobytnit veřejný prostor, navazující na ulice Školní + Legií a na vstupy do školy, jejího areálu a jídelny. Dále umístit sem informační tabuli Fabiánovy naučné stezky a zmenšený model dalších 12 zastavení. Nacházela se zde původní terasa se schodištěm – obojí v havarijním stavu, zanedbaná zeleň a odpadové hospodářství ZŠ.

2.5.2018 17:52:04 | přečteno 901x | petra.karesova | Celý článek
 

Rekonstrukce malé vodní nádrže Pišťák

Cílem projektu byla oprava jílového těsnění dna nádrže podloženého geotextílií v původním plošném rozsahu a obnovení její hydrologické a ekologické funkce.

11.4.2018 16:57:29 | přečteno 623x | petra.karesova | Celý článek
 

Rekonstrukce části ulice Žižkova

13.1.2017 11:52:42 | přečteno 530x | petra.karesova | Celý článek
 
Vytvořeno 13.1.2017 11:46:37 | přečteno 1061x | petra.karesova
 
 
load