Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Volba prezidenta republiky 2023

Umístění volebního stanoviště drive-in Praha-západ

V návaznosti na zákon o zvláštních způsobech hlasování bude tzv. volební drive-in pro osoby v izolaci z důvodu onemocnění COVID-19 zřízení pro okres Praha-západ zřízen na adrese: Řevnice, ul. Havlíčkova, areál hasičské stanice, příjezd ul. Čs. armády (GPS: 49.9124067N, 14.2302508E).


Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky.    VÝSLEDKY   Výsledky Řevnice 

Případné 2. kolo volby prezidenta republiky se uskuteční ve dnech 27. a 28. ledna 2023.

Pro oba volební okrsky se volební místnost nachází stejně jako v minulých letech v budově Základní školy Řevnice č.p. 600 ve Školní ulici.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků naleznete ikona souboruZDE

Základní informace k volbě prezidenta jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volba-prezidenta-republiky-zakladni-informace-pro-volice.aspx 

ikona souboruVOLBA PREZIDENTA -  telefonní čísla pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránkuHLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ

 

Volič, který nemůže volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz příslušný obecní úřad dle svého místa trvalého pobytu.

V případě města Řevnice je možné požádat na matrice Městského úřadu Řevnice.

S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR nebo v zahraničí na zastupitelských úřadech ČR.

 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu těmito způsoby:

 

1. osobně nejpozději ve středu 11. ledna 2023 do 16:00 hodin

Podání osobní žádosti je možné pouze v úředních hodinách.

 

2. zasláním žádosti o voličský průkaz poštou či datovou schránkou. Žádost musí být doručena nejpozději v pátek 6. ledna 2023 do 16:00 hodin.  

Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem.

ID datové schránky města Řevnice: t8fbbrn

NELZE poslat žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče!

 

ikona souboruVZOR žádosti o voličský průkaztato žádost se nevyplňuje v případě, že se  o voličský průkaz žádá osobně na městském úřadě

ikona souboruVZOR plné moci pro vyzvednutí voličského průkazu

 

3. přes portál občana – po přihlášení do Portálu občana bude moci volič jednoduše vytvořit žádost a zaslat ji přes datovou schránku příslušnému obecnímu úřadu. Tato žádost musí být doručena nejpozději v pátek 6. ledna 2023 do 16:00 hodin.

 

 

Obecní úřad NEJDŘÍVE ve čtvrtek 29. prosince 2022, voličský průkaz

  • předá osobně voliči nebo

  • předá osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo

  • zašle voliči na jím uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou nebo na jím uvedenou adresu do zahraničí

 

O vydání voličského průkazu lze požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 25. ledna 2023 do 16:00 hodin.

 

Informace k zápisu do seznamu voličů pro volbu prezidenta a k vydávání voličských průkazů Vám poskytne: 

Alena Váňová -referent správního odboru
tel: 313 104 217
e-mail: matrika@revnice.cz

 

 

INFORMACE PRO ČLENY OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ

 

Zasedání okrskových volebních komisí

První zasedání okrskových volebních komisí se uskuteční  21. prosince 2022 od 17.00 hodin v budově Městského úřadu Řevnice, 1. patro.

Adresa: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, Řevnice

 

Školení členů okrskových volebních komisí

Povinné školení pro zapisovatele, předsedy a místopředsedy volebních okrskových komisí se uskuteční ve čtvrtek 5. ledna 2023 od 17:00 hodin v černošické hale Věry Čáslavské.

Adresa: Pod školou 447, Černošice

 

 Vytvořeno 9.11.2022 14:14:54 | přečteno 904x | petra.karesova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load