Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Úřední deska - 2012

ikona souboruMěsto Řevnice Pozvánka na zasedání zastupitelstva města Řevnice 17.12.2012   30.11.2012  18.12.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Návrh rozpočtu 2013   28.11.2012  19.12.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Záměr pronájmu - část pozemku parc.č.2689/21 (522 m2 a 274 m2), parc.192, parc.č.194, parc. č. 2689/16 (160 m2 a 9 m2)   26.11.2012  17.12.2012
ikona souboruDSO -Region Dolní Berounka Návrh rozpočtu na rok 2013 - DSO -Region Dolní Berounka   26.11.2012  03.01.2013
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - oplocení parc. č. 3442 4614/2012/SU/Pg 22.11.2012  17.12.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Záměr pronájmu části nemovitosti - garáž v budově č.p.1065   19.11.2012  10.12.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Záměr pronájmu nebytového prostoru - kancelář v přízemí domu čp.2 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad   19.11.2012  18.12.2012
Exekutorský úřad Praha-západ Usnesení - Dražební vyhláška  156 EX 925/12-9 16.11.2012  04.12.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí - o  umístění stavby -stavební povolení - Řevnice -Masarykova kNN, dem. NN čp.311-11, IV-12-6014355 480/2012/Su/Sa 14.11.2012  04.12.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Informace o možnosti požádat o příspěvek z rozpočtu města organizacím pracujícím s mládeží    14.11.2012  03.01.2013
ikona souboruMěsto Řevnice Záměr pronájmu části nemovitosti - garáž v budově č.p. 1063   14.11.2012  19.11.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Záměr prodeje pozemku parc. č. 430 v k.ú. Řevnice   14.11.2012  18.12.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Informace o počtu a sídlech volebních okrsků   12.11.2012  29.01.2013
ikona souboruMěsto Řevnice Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky   12.11.2012  29.01.2013
ikona souboruMěsto Řevnice Záměr směnit pozemek ve vlastnictví města Řevnice   08.11.2012  25.03.2013
ikona souboruSÚ Řevnice

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Rokal Praha a.s., prodejna stavebnin a budova skladu vč. inženýrských objektů

4403/2012/SU/Sa 08.11.2012  26.11.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí o změně stavby -stavební povolení-RD -přístavba, nástavba, Lety čp.342 4346/2012/SU/Sa 06.11.2012  26.11.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení  o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Řevnice p.č. 3211/6, 3221, kNN  IV-12-6014860 4290/2012/SU/Sa 02.11.2012  19.11.2012
ikona souboruMěÚ Řevnice Hromadný předpisný seznam-vyměření místního poplatku  4218/2012/POKL/IKr 26.10.2012  04.12.2012
ikona souboruMěÚ Beroun Usnesení -přerušení řízení - Domovia Řevnice MBE/54639/2012/VÝST-BoM 26.10.2012  16.11.2012
ikona souboruMinisterstvo životního prostředí Závěr zjišťovacího řízení 76520/ENV/12 17.10.2012  06.11.2012
ikona souboruMinisterstvo životního prostředí Posuzování vlivů koncepce "Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Stč.kraje -předání závěru zjištění 76520/ENV/12 17.10.2012  06.11.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí - územní rozhodnutí - o změně stavby "rekonstrukce a nástavba garáže" Řevnice, Rybní č.p. 553 4033/2012/SU/Sa 11.10.2012  29.10.2012
ikona souboruKÚ Stč.kraje Oznámení termínu k předložení připomínek a požadavků na zpracování LHP LHC Řevnice, na období platnosti od 1.1.2012 do 31.12.2021 příloha -mapka 146179/2011/KUSK/OŽP/2-Mi 11.10.2012  31.10.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí - o umístění stavby -stavební povolení - Billa spol. s r.o., trafostanice a přípojka NN 3961/2012/SU/Sa 09.10.2012  26.10.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání     Řevnice-Masarykova, kNN, dem.NN čp.311-11, IV-12-6014355 3954/2012/SU/Sa 09.10.2012  26.10.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Pozvánka na zasedání zastupitelstva města Řevnice 22.10.2012   09.10.2012  26.10.2012
ikona souboruMěsto Řevnice

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

"Zprovoznění nového úseku vodovodního řadu v Selecké ulici v úseku Klicperova -Škroupova" 

  05.10.2012  11.10.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Záměr pronájmu části nemovitosti -sloupu veřejného osvětlení firmě Pogrr s.r.o.   04.10.2012  19.11.2012
ikona souboruMěsto Řevnice

Informace o možnosti pronájmu obecního bytu  

Žádost o pronájem ke stažení ZDE 

  04.10.2012  06.11.2012
ikona souboruSÚ Dobřichovice Rozhodnutí - územní rozhodnutí o umístění stavby "Řevnice,Havlíčkova kVN,TS a kNN Rosi in", stavební povolení 355/12 R 04.10.2012  22.10.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí - o dělení pozemku - parc.č. 1285/7 Lety 3844/2012/SU/Sa 03.10.2012  22.10.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí - o umístění stavby - stavební povolení - Řevnice, kVN, kNN, Revoluční, Mírová, Sádecká, Pražská  IE-12-6004010 3814/2012/SU/Sa 27.09.2012  22.10.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí - územní rozhodnutí- o umístění stavby - GSM-R uzel Praha (Beroun-Praha -Benešov) 3799/2012/SU/Sa 26.09.2012  17.10.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí - o umístění stavby -stavební povolení - novostavba RD Řevnice  3795/2012/SU/Sa 26.09.2012  17.10.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí - o umístění stavby -stavební povolení - Lety, kNN č.ev.E572 a E589 IV-12-6012930 3782/2012/SU/Sa 26.09.2012  17.10.2012
ikona souboruMěsto Řevnice OZV č.5/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostjí u některých staveb   14.09.2012  01.10.2012
ikona souboru SÚ Řevnice  Oznámení - o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání -RD přístavba a nástavba, Lety  3668/2012/SU/Sa  13.09.2012  01.10.2012
ikona souboruMěsto Řevnice OZV č.4/2012 - o zrušení OZV č.2/2012   13.09.2012  01.10.2012
ikona souboruMěsto Řevnice  Změna termínu (otevírání obálek k VŘ na prodej č.p.2) - Informace    12.09.2012  04.10.2012
ikona souboruMěÚ Beroun Oznámení - zahájení řízení o dodatečném povolení stavby, seznámení s podklady zahájeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání  MBE/44776/2012/VÝST-BoM 10.09.2012  26.09.2012
ikona souboruGA ENERGO Technik Oznámení - opakované přeměření zemních odporů na vybraných stožárech VVN v době od 15.9.2012 do 10.11.2012   10.09.2012  16.11.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí -oprava zřejmých nesprávností -výměra oddělené části pozemku  3548/2012/SU/Sa 06.09.2012  24.09.2012
ikona souboruSÚ Dobřichovice Oznámení - zahájení společného územního a stavebního řízení - Řevnice-Havlíčkova kVN,TS a kNN Rosi in  1074/2012/AJu 06.09.2012  24.09.2012
ikona souboruSÚ Řevnice  Rozhodnutí - o umístění stavby -stavební povolení- garážový přístřešek parc. č. 486,487/2 kú. Lety  3508/2012/SU/Sa 05.09.2012  24.09.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení - o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - "rekonstrukce a nástavba garáže" Řevnice, čp.553 3507/2012/SU/Sa 05.09.2012  24.09.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení - o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání -BILLA spol. s r.o., Lety, Trafostanice a přípojka NN 3465/2012/SU/Sa 03.09.2012  20.09.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí -územní rozhodnutí - rozhodnutí o dělení pozemků parc.č.1286/3, 1286/43 kú. Lety u Dobřichovic 3405/2012/SU/Sa 29.08.2012  20.09.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Pozvánka na zasedání zastupitelstva města Řevnice dne 10.9.2012   29.08.2012  13.09.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Veřejná vyhláška -oprava písemnosti (změna využití a dělení pozemku parc.č.1285/7) 3377/2012/SU/Sa 28.08.2012  13.09.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Řevnice, kVN,kNN, Revoluční, Mírová, Sádecká, Pražská   IE-12-6004010 3374/2012/SU/Sa 27.08.2012  13.09.2012
ČEZ DISTRIBUCE

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie (30.8.2012 -26.9.2012)

ikona souboru30.8.2012  ikona souboru4,13,18,20,

ikona souboru25.9.2012
ikona souboru6,14,19,

ikona souboru26.9.2012   ikona souboru11.9.2012 ikona souboru
12.9.2012
ikona souboru
18.9.2012

  27.8.2012  04.10.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Záměr pronájmu pozemků parc.č. 1461, 1463/2, 1463/3, 1463/1   24.08.2012  24.09.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení -zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání GSM-R uzel Praha (Beroun-Praha -Benešov) 3346/2012/SU/Sa 24.08.2012 10.09.2012 
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 3280/2012/SU/Sa 21.08.2012  10.09.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí -územní rozhodnutí o umístění stavby -Řevnice,Pražská, demontáže ČEZ 2939/2012/SU/Sa 16.08.2012  03.099.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení o spojení územního,stavebního řízení a řízení o výjimce, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - novostavba RD Řevnice, parc.č.3534/10  3248/2012/SU/Sa 16.08.2012  03.09.2012
ikona souboruOkresní soud Praha-západ Dražba movitých věcí  24 E 626/2099, 24E627/2009, 24E628/2009, 24E491/2011 16.08.2012  03.09.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí -umístění stavby osazení domovní ČOV parc.č. 960 Lety 3161/2012/SU/Sa 15.08.2012  03.09.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání -IV-12-6012930 3108/2012/SU/Sa 14.08.2012  03.09.2012
ikona souboruExekutorský úřad Přerov Usnesení o opakované dražbě-Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti 103 Ex 34132/10-47 14.08.2012  03.09.2012
ikona souboruMěÚ Černošice Rozhodnutí - veř. vyhláška - dokončení splaškové kanalizace Pod Vrážkou MUCE 31671/2012 OŽP/V/Mar 10.08.2012  03.09.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí - umístění stavby na parc.č. 997/1 Lety 2933/2012/SU/Sa 08.08.2012  24.08.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí - rozšíření zastřešení spojovací lávky čp. 1134 2937/2012/SU/Sa 08.08.2012  24.08.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí - umístění stavby parc.č. 1216, 1217 Lety 2830/2012/SU/Sa 02.08.2012  21.08.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí - stavební úpravy chaty č.e. 183 2823/2012/SU/Sa 31.07.2012  16.08.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení o zahájení řízení - parc.č. 486, 487/2 Lety 2822/2012/SU/Sa 31.07.2012  16.08.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí - stavební úpravy a přístavba RD, Lety, č.p. 69 2689/2012/SU/Sa 25.07.2012  14.08.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání -vytvoření 4 stavebních parcel a pozemku pro umístění komunikace 2759/2012/SU/Hk 24.07.2012  14.08.2012
ikona souboruKÚ Stč.Kraje Rozhodnutí -Občanské sdružení "NEBOJSE"  093531/2012/KUSK 19.07.2012  14.08.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů   18.07.2012  22.10.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí - o umístění stavby-stavební povolení - Lety, Pražská, p.č. 1365/55-přeložka VN EP-12-6001925 2676/2012/SU/Sa 18.07.2012 06.08.2012 
ikona souboruMŽP Závěr zjišťovacího řízení - Optimalizace trati Černošice-Beroun 44940/ENV/12 17.07.2012  03.08.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí - o umístění stavby -stavební povolení -RD 2612/2012/SU/Hk 13.07.2012  30.07.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí o umístění stavby-stavební povolení -vrty pro tepelné čerpadlo pro rozestavěný RD 2569/2012/SU/Hk 10.07.2012  27.07.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení -zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 2545/2012/SU/Sa 09.07.2012  25.07.2012
ikona souboruMěsto Řevnice

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu -Zhotovení odvodu vzduchu z kuchyně školní jídelny při ZŠ Řevnice

Zadavací dokumentace : ikona souboru1 ikona souboru2 ikona souboru3 ikona souboru4 ikona souboru5 ikona souboru6 ikona souboru7

  04.07.2012  18.07.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 2529/2012/SU/Sa 04.07.2012  25.07.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí - přístavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 178 2485/2012/SU/Sa 03.07.2012  19.07.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení o spojení územního, stavebního řízení a řízení o výjimce, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 2481/2012/SU/Sa 03.07.2012  19.07.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení -zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 2483/2012/SU/Sa 03.07.2012  19.07.2012
ikona souboruFÚ Praha  6 Veřejná vyhláška -oznámení o uložení písemnosti - O.Gebauer 350146/12/ 006900101599 03.07.2012  19.07.2012

ikona souboruMěsto Řevnice a

ikona souboruEKOS Řevnice

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa jedním zaměstnancem na pozici: 1/2 vedoucí oddělení Technické služby, 1/2 ředitel/ka společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o.    02.07.2012  27.07.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu   02.07.2012  17.07.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu   02.07.2012  17.07.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 2412/2012/SU/Sa 28.06.2012  17.07.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení o spojení územního,stavebního řízení a řízení o výjimce, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 2400/2012/SU/Sa 28.06.2012  17.07.2012
 ikona souboruSÚ Řevnice  Územní rozhodnutí o dělění pozemků 2378/2012/SU/Sa  27.06.2012  13.07.2012
ikona souboruExekutorský úřad Beroun Usnesení o nařízení dražebního jednání o prodeji movitých věcí 015EX 506/2010-29 27.06.2012  13.07.2012
 ikona souboruMěsto Řevnice  Podmínky veřejného výběrového řízení na prodej domu č.p. 2 a souvisejících nemovitostíikona souborupříloha č.1 ikona souborupříloha č.2  foto objektu č.p.2  změna termínu otevírání obálek - ikona souboruinformace     26.06.2012  19.12.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Záměr prodeje domu č.p. 2 a přilehlých nemovitostí   26.06.2012  19.12.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Záměr prodeje domu č.p. 71 a přilehlých nemovitostí   25.06.2012  12.09.2012
 ikona souboruMÚ Beroun  Územní rozhodnutí - o umístění stavby - "vodovodní řady, včetně přípojek,vodojemu a elektro přípojky v obci Zadní Třebaň"    18.06.2012  04.07.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Nařízení města č.1/2012 - o vymezení oblasti města k prakování motorových vozidel pouze s parkovacím kotoučem   18.06.2012  04.07.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Zasedání zastupitelstva města č. 13 - 25.6.2012   15.06.2012  27.06.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí o umístění stavby -stavební povolení - Lety-K Lesíku kNN pro č.e.487, dem.NN IV-12-6013903 2209/2012/SU/Sa 14.06.2012  02.07.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Rozpočtové opatření 1/2012   14.06.2012  02.07.2012
ikona souboruMěsto Řevnice  Obecně závazná vyhláška č.3/2012, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností   13.06.2012  02.07.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Obecně závazná vyhláška č.2/2012, o zakládání,údržbě a ochraně zeleně na území města Řevnice   13.06.2012  02.07.2012
ikona souboruOkresní soud Praha-západ Oznámení o dražbě movitých věcí 24 E 626/2009 12.06.2012  28.06.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení o spojení územního a stavebního řízení,zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 2143/2012/SU/Sa 11.06.2012  27.06.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení o spojení územního,stavebního řízení a řízení o výjimce, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání. 2123/2012/SU/Sa 11.06.2012  27.06.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Územní rozhodnutí - výstavba kruhového objezdu na křížení sil. II/115 a II/116 v obci Lety 2053/2012/SU/Sa 08.06.2012  27.06.2012
ikona souboruExekutorský úřad Beroun Usnesení - o nařízení dražebního jednání o prodeji movitých věcí ve smyslu ustanovení §328b, a násl. o.s.ř. 015 EX 506/2010-26 08.06.2012  27.06.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce - Výměna akumulačních kamen za vysokoúčnné kondenzační kotle na zemní plyn v ZŠ Řevnice čp. 901 - dokumentace k výběrovému řízení ke stažení ZDE    01.06.2012  20.06.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Informace o zasedání zastupitelstva města č. 12   01.06.2012  12.06.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení o spojení územního a stavebního řízení a řízení o vyjímce, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 1980/2012/SU/Sa 31.05.2012  18.06.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí o umístění stavby - stavební povolení 1927/2012/SU/Hk 30.05.2012  18.06.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí o umístění stavby -stavební povolení 1883/2012/SU/Sa 28.05.2012  13.06.2012
ikona souboruMÚ Řevnice Oznámení - záměr "Optimalizace trati Černošice -Beroun"   24.05.2012  13.06.2012
 ikona souboruMěsto Řevnice  Záměr směny pozemků v k.ú. Řevnice    24.05.2012  12.06.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Závěrečný účet města za rok 2011   24.05.2012  02.07.2012
ikona souboruPolicie ČR Vyhlášení popisu věci  (seznam s fotografiemi k nahlédnutí na podatelně MěÚ Řevnice) KRPS-41937-92 /TČ 10.02.2012  16.08.2012
ikona souboruČSÚ Oznámení ČSÚ - výběrové šetření v domácnostech 00159/2012-7202 06.02.2012  01.06.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Záměr prodeje pozemků parc.č. 3441/1 a 3441/2 SO/Be 26.01.2012  18.12.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Informace o možnosti pronájmu obecního bytu   19.01.2012  24.08.2012
         
ikona souboruMěsto Řevnice Záměr prodeje domu č.p. 71   29.09.2011  22.06.2012
ikona souboruMÚ Řevnice Nařízení  města Řevnice 1/2011 31.08.2011  16.09.2011
Vytvořeno 27.7.2016 10:47:43 | přečteno 2951x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load