Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Zápisy ZM 2006 - 2010

Zápisy z jednání Zastupitelstva města (2006 - 2010)


ikona souboruZápis číslo 13
z jednání Zastupitelstva města Řevnice
konaného dne 8.12.2008 v 19.00 v Zámečku

ikona souboruZápis číslo 12
z jednání Zastupitelstva města Řevnice
konaného dne 29.9.2008 v 19.00 v Zámečku

ikona souboruZápis číslo 11
z jednání Zatupitelstva města Řevnice
konaného dne 30.6.2008 v 19.00 v zasedací místnosti MÚ Řevnice
ikona souboruZápis číslo 10
z jednání Zastupitelstva města Řevnice
konaného 26.5.2008 v 19.00 v zasedací místnosti MěÚ Řevnice

ikona souboruZápis číslo 09
z jednání Zastupitelstva města Řevnice
konaného dne 21.4.2008 v 19.30 v Zámečku

ikona souboruZápis číslo 08
z jednání Zastupitelstva města Řevnice
konaného dne 17.3.2008 v 19.00 v Zámečku

ikona souboruZápis číslo 07
z jednání Zastupitelstva města Řevnice
konaného dne 19.12.2007 v 19.30 v Zámečku

ikona souboruZápis číslo 06
z jednání Zastupitelstva města Řevnice
konaného dne 24.9.2007 v 19.00 v Zámečku

ikona souboruZápis číslo 05
z jednání Zastupitelstva města Řevnice
konaného dne 25.6.2007 v 19.00 v Zámečku

ikona souboruZápis číslo 04
z jednání Zastupitelstva města Řevnice
konaného dne 21.5.2007 v 19.00 v Zámečku

ikona souboruZápis číslo 03
z jednání Zastupitelstva města Řevnice
konaného dne 19.3.2007 v 19.00 v Zámečku

ikona souboruZápis číslo 02 
z jednání Zastupitelstva města Řevnice
konaného dne 18.12.2006 v 19.00 v Zámečku


ikona souboruZápis z ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva města Řevnice
konaného dne 1. 11. 2006 v 19.00 v Zámečku Usnesení z jednání Zastupitelstva města (2002 - 2006)

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Řevnice ze dne 9.10.2006


Zastupitelstvo města

A. schvaluje


1. koupi pozemku č. parc. 1410/4 o výměře 60 m2 v obci a katastrálním území Řevnice, druh pozemku ostatní plocha, využití ostatní komunikace, který je součástí ulice Úzká, za cenu 100,- Kč/m2

víceUsnesení z jednání Zastupitelstva města Řevnice ze dne 10.7.2006


Zastupitelstvo města

A. schvaluje

1. prodej č. parc. 3592/13 o výměře 135 m2, lesní pozemek, č. parc. 3594/2 o výměře 23 m2, ostatní plocha a 3594/3 o výměře 24 m2, ostatní plocha, v obci a katastrálním území Řevnice obci Svinaře za celkovou cenu 20.000 Kč

víceUsnesení z jednání Zastupitelstva mě sta Řevnice ze dne 12.6.2006

Zastupitelstvo města

A. schvaluje


1. prodej dílů pozemku č. parc. 3025 v katastrálním území a obci Řevnice: Janu a Monice Rambovým část o výměře 411 m2, Vladimíru a Bedřišce Rambovým část o výměře 398 m2 a Ing. Zdeňku Müllerovi část o výměře 448 m2, za cenu 1.470,- Kč/m2 

víceUsnesení z jednání Zastupitelstva města Řevnice ze dne 27.3.2006

Zastupitelstvo města

A. schvaluje


1. převod pozemků č. parc. 502/3 o výměře 142 m2 a č. parc. 502/5 o výměře 144 m2 v obci a katastrálním území Řevnice z majetku města Řevnice do majetku Mgr. Františka Kušky formou prodeje za symbolickou cenu 1,- Kč

víceUsnesení z jednání Zastupitelstva města Řevnice ze dne 30. ledna 2006

1. Zastupitelstvo města konstatuje nezbytnost promyšleného postupu architektonického a urbanistického rozvoje města. Zastupitelstvo města schvaluje materiál architektonické kanceláře AP ATELIER, Ing.arch. Josef Pleskot a kolektiv „Řevnice / Námětová studie / AP ATELIER / březen 2005“ jako ideový základ dalšího architektonického a urbanistického rozvoje města v dlouhodobém časovém horizontu a jako ideový podklad potřebných realizačních kroků tohoto rozvoje včetně zpracování územně plánovací dokumentace.

víceUsnesení z jednání Zastupitelstva města Řevnice ze dne 12.12.2005

Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje

1. změny rozpočtu města pro rok 2005 podle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí usnesení
ikona souborunávrh změn 

víceUsnesení z jednání Zastupitelstva města Řevnice ze dne 12.9.2005

Zastupitelstvo města Řevnice
A. Schvaluje
1.
koupi pozemků č. parc. 2123/9 v obci a katastrálním území Řevnice o výměře 153 m2, č. parc. 1729/3 v obci a katastrálním území Řevnice o výměře 141 m2, č. parc. 1721/6 v obci a katastrálním území Řevnice o výměře 137 m2, č. parc. 1761/1 v obci a katastrálním území Řevnice o výměře 154 m2, č. parc. 1761/2 v obci a katastrálním území Řevnice o výměře 32 m2 a č. parc. 1113/2 v obci a katastrálním území Řevnice o výměře 180 m2, a to za cenu 250,- Kč/m2koupi pozemku č. parc. 3030/5 o výměře 234 m2 v katastrálním území Řevnice za cenu 1,- Kč, po uložení inženýrských sítí a zhotovení konečného povrchu komunikace a chodníků na základě
schválené projektové dokumentace a po vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na tuto komunikaci 

víceUsnesení z jednání Zastupitelstva města ze dne 13.6.2005

Zastupitelstvo města Řevnice
A. Schvaluje
1.
Starostu města Řevnice pana Miroslava Cvancigera jako kandidáta na starostu Honebního společenství Řevnice a Let

2. Koupi pozemku č. parc. 3030/5 o výměře 234 m2 v katastrálním území Řevnice za cenu 1,- Kč, po uložení inženýrských sítí a zhotovení konečného povrchu komunikace a chodníků na základě schválené projektové dokumentace a po vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na tuto komunikaci
víceUsnesení z jednání Zastupitelstva města ze dne 7.3.2005

Zastupitelstvo města Řevnice
A. schvaluje
1.
Závěrečný účet za rok 2004 ve výši 69.054.915,- Kč v příjmové části po konsolidaci a ve výši 85.047.884,- Kč ve výdajové části po konsolidaci a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad

2. Prodej pozemku č. parc. 3228 o výměře 17 m2 v obci a katastrálním území Řevnice za cenu 550,- Kč/m2 Janě a Václavu Parkánovým, Na Jamech 821, 252 30 Řevnic
víceUsnesení Zastupitelstva města - 2004


Usnesení z jednání Zastupitelstva města ze dne 13.12.2004

Zastupitelstvo města Řevnice
A. schvaluje
1.
udělit půjčku z Fondu rozvoje bydlení 
- Janě Skalové, V Souhradí 379, 25230 Řevnice, ve výši 130.000,- Kč na zřízení plynového topení a zateplení obvodového pláště domu, 
- Karlu a Věře Kakešovým, Karoliny Světlé 525, 25230 Řevnice, ve výši 40.000,- Kč na výměnu oken a dveří, 
- Libuši Urbanové, Chodská 292, 25230 Řevnice a Josefu Urbanovi, Mařákova 532, 25230 Řevnice, ve výši 50.000,- Kč na obnovu střechy domu čp. 292, 
- Jiřímu Zrostlíkovi, Na Výšině 167, 25230 Řevnice, ve výši 90.000,- Kč na zateplení obvodového pláště domu a výměnu oken a dveří, 
- Petru Svobodovi, Pražská 492, 25230 Řevnice, ve výši 146.000,- Kč na obnovu střechy, fasády a oplechování domu.
víceUsnesení z jednání Zastupitelstva města ze dne 13.9.2004

Zastupitelstvo města Řevnice
A. Schvaluje
1. Zrušení sdružení obcí Řevnice, Lety, Dobřichovice s názvem ŘeLeDo
 
2. Koupi pozemků č. parc. 3311/17 v k.ú. Řevnice o výměře 1605 m2 a č. parc. 3311/20 v k.ú. Řevnice o výměře 875 m2 za cenu 250,- Kč/m2
víceUsnesení z jednání Zastupitelstva města ze dne 14.6.2004

Zastupitelstvo města Řevnice
A. Schvaluje
1. Koupi vlastnického podílu Josefa a Jiřího Barchánka ve výši 2/16 na pozemku č. parc. 2974/16 za cenu 250,- Kč/m2 krát 2/16
 
2. Směnu pozemku č. parc. 3909/1 o výměře 176 m2 za část obecního pozemku č. parc. 3553 o výměře cca 120 m2 vyznačenou na situačním plánku (příloha číslo 1 usnesení) po jejím zaměření a vyhotovení oddělovacího geometrického plánu
víceUsnesení z jednání Zastupitelstva města ze dne 15.3.2004

Zastupitelstvo města Řevnice
A. Schvaluje
1. Vyhlášku číslo 1/2004 o změně vyhlášky města Řevnice číslo 7/1998 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Řevnice
 
2. Koupi pozemku č. parc. 2946 v k.ú. Řevnice o výměře 30 m2 za cenu 250,- Kč/m2
víceUsnesení Zastupitelstva města - 2003


Usnesení z jednání Zastupitelstva města ze dne 15.12.2003

Usnesení z jednání Zastupitelstva města ze dne 20.10.2003

Usnesení z jednání Zastupitelstva města ze dne 21.7.2003

Usnesení z jednání Zastupitelstva města ze dne 23.6.2003

Usnesení z jednání Zastupitelstva města ze dne 24.3.2003
Usnesení z jednání Zastupitelstva města ze dne 27.1.2003

 Usnesení Zastupitelstva města - 2002


Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Řevnice
konaného dne 18.11.2002 v Zámečku

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 11x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load