Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Usnesení ZM číslo 2

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Řevnice ze dne 18.12.2006

Zastupitelstvo města

A. schvaluje


1. za členy Finančního výboru Ing. Jiřího Buchala, Libora Kvasničku, Ing. Stanislava Rojíka a Ing. Martina Sudka a za členy Kontrolního výboru Ing. Josefa Beneše, JUDr. Zuzanu Hlistovou, Ing. Stanislava Rojíka, Malvínu Němečkovou, Helenu Rytířovou a Ing. Ivu Velflovou 

2. úpravy rozpočtu 2006 podle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení

3. rozpočet města Řevnice pro rok 2007, návrh rozpočtu je nedílnou součástí tohoto usnesení

4. vyhlášku číslo 1/2006 o změně vyhlášky města Řevnice číslo 2/2001 o místních poplatcích, ve znění vyhlášky města Řevnice číslo 1/2002, 1/2003, 5/2003, 3/2004 a 3/2005

B. ve smyslu § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, deleguje jako zástupce města Řevnice na valných hromadách společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. konaných ve volebním období 2006 až 2010 starostu Miroslava Cvancigera


C. souhlasí aby společnost Ekos Řevnice, spol. s r.o. zpracovala variantní záměr:
a) rozšíření skládky komunálních odpadů o jednu kazetu s kapacitou cca 200 000 m3
b) ukončení skládky komunálního odpadu

D. pověřuje starostu města aby do programu nejbližšího zasedání Zastupitelstva města zařadil bod „Zřízení kontrolního orgánu společnosti Ekos Řevnice, spol. s r.o. a navržení jeho členů“

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 12x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load