Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Usnesení ze dne 24.9.2007

Souhrnné usnesení ze  zasedání zastupitelstva města Řevnice konaného dne 24. 9. 2007

(součást zápisu číslo 6 ze zasedání zastupitelstva)


1.Zastupitelstvo města schvaluje za nového člena Rady města pana Petra Bergra.

2.Zastupitelstvo města
1)schvaluje změnu článku 3 „Předmět podnikání“ zakladatelské listiny společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. tak, že předmět podnikání se doplňuje o následující činnosti:
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
technické činnosti v dopravě
správa a údržba  nemovitostí
poskytování technických služeb
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
vodoinstalatérství, topenářství
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
silniční motorová doprava nákladní
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

2)ukládá
a)jednatelům společnosti, aby učinili veškeré právní úkony nezbytné pro zápis změn ve  společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. do obchodního rejstříku
b)Radě města každý podnikatelský záměr k realizaci předmětu podnikání vyplývajícího z článku 3 Zakladatelské listiny společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. předložit ke schválení Zastupitelstvu města

3.Zastupitelstvo města schvaluje  uzavření Smlouvy o spolupráci při Komunitním plánování sociálních služeb v regionu Černošice a okolí.

4.Zastupitelstvo města ukládá Radě města předložit do 12. listopadu 2007 Zastupitelstvu města celkovou zprávu o stavu a záměrech společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., včetně zprávy Dozorčí rady společnosti.

5.Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávy o činnosti Rady města, Finančního výboru a Kontrolního výboru.

6.Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o pozemcích v majetku Řádu dominikánů

7.Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu v roce 2007.

Miroslav Cvanciger v.r.
starosta

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 350x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load