Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Usnesení ze dne 21.5.2007

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Řevnice ze dne 21.5.2007

Zastupitelstvo města

1.Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 7/1996, o číslování domů a značení ulic.

2.Zastupitelstvo města schvaluje jako vlajku města návrh číslo „6-znak“

3.Zastupitelstvo města schvaluje nové úplné znění Zakladatelské listiny společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. ve znění uvedeném v příloze č. 1   

4.Zastupitelstvo města nesouhlasí s rozšířením skládky komunálního odpadu provozované společností EKOS Řevnice, spol. s r.o. pro uložení odpadu na polovině pozemku č. parc. 3659/1 v obci a katastrálním území Řevnice, přiléhající po celé délce ke stávajícímu pozemku č. parc. 3659/2 v obci a katastrálním území Řevnice

5.Zastupitelstvo města rozhodlo, že bude na pozemcích města pod házenou (č. parc. 1051/1,2,3) zřízeno dětské hřiště a v prostoru mezi cukrárnou a poštou (č. parc. 1271/1) bude instalováno několik herních prvků.

6.Zastupitelstvo města ukládá Radě města zpracovat nezbytné úpravy v rozpočtu města tak, aby postihovaly důsledky vyplývající z bodu 4) usnesení Zastupitelstva města a předložilo je na příštím zasedání Zastupitelstva města

7.Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města, Finančního výboru a Kontrolního výboruV Řevnicích dne 21.května 2007
Zapsal: Ing. Miroslav Zíma


Ověřovatelé zápisu:


Petr Bergr
MVDr. Zdeněk Valeš


Miroslav Cvanciger
Starosta

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 346x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load