Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Usnesení ze dne 21.4.2008

Souhrnné usnesení ze  zasedání zastupitelstva města Řevnice konaného dne 21.4.2008

(součást zápisu číslo 9 ze zasedání zastupitelstva)

1.Zastupitelstvo města schvaluje úpravy zápisu z jednání Zastupitelstva města číslo 8 ze dne 17.3.2008:
a)Věta „Před hlasováním opustil jednací sál zastupitel Vladimír Křivánek – počet hlasujících zastupitelů 11“ bude vyškrtnuta a na zahájení projednávání bodu 8) bude zapsána věta „Jednací sál opustil zastupitel Vladimír Křivánek – počet zastupitelů 11“
b)„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavebního zákona“) Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Řevnice a Rozhodnutí o výběru výsledných variant řešení – lokalita Vrážka varianta číslo 3 a lokalita Pod Lesem varianta č. 4.
Tyto dokumenty budiž v plném znění zveřejněny na webových stránkách města Řevnice ve složce „územní plán“.
Návrh změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Řevnice budiž v plném rozsahu zveřejněn na webových stránkách města Řevnice ve složce „územní plán“.

2.Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku o velikosti cca 3 m2 (trojúhelník vymezený pozemkem č. parc. 445 a č. parc. 433/1) z pozemku č. parc. 430 v obci a katastrálním území Řevnice,  za cenu 2.000,- Kč/m2.

3.Zastupitelstvo města schvaluje převod částky 536.000,- Kč z rozpočtové rezervy do kapitoly 3113 Základní škola:
položka 5164 – „nájemné“ částku 146.000,- Kč
položka 5163 – „poplatky bankám a komerční pojištění“ částku 10.000,- Kč
položka 5166 – „revizní zprávy, odhadci“ 10.000,- Kč
položka 5171 – „údržba a opravy“  370.000,- Kč

4.Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města Řevnice za rok 2007 bez výhrad. Závěrečný účet je nedílnou součástí tohoto usnesení.

5.Zastupitelstvo města schvaluje
a)záměr realizovat stavbu „Řevnice – rozšíření, intenzifikace ČOV a dostavba splaškové kanalizace“,
b)firmu Ing. Josef Vítek, projektová a inženýrská kancelář, zastoupenou Ing. Josefem Vítkem, ředitelem firmy, se sídlem Rymáně 898, 252 10 Mníšek pod Brdy,  IČO:  47000465,  jako zástupce města Řevnice při zpracování, projednání a podání žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí – Prioritní osa 1 na akci : „Řevnice – rozšíření, intenzifikace ČOV a dostavba splaškové kanalizace“,
c)starostu města jako osobu pověřenou k jednání se Státním fondem životního prostředí České republiky o stavbě „Řevnice – rozšíření, intenzifikace ČOV a dostavba splaškové kanalizace“,
d)spolufinancování projektu „Řevnice – rozšíření, intenzifikace ČOV a dostavba splaškové kanalizace“ z rozpočtu města v částce 11.199.398,-Kč  a vyčlenění této částky na zvláštní podúčet, který bude k tomuto účelu otevřen.

6.Zastupitelstvo města schvaluje záměr rekonstrukce fasády domu čp. 74 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad a žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy, výzva 10 – oblast podpory 3.3


Miroslav Cvanciger v.r.
starosta

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 252x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load