Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Usnesení ze dne 19.12. 2007

Souhrnné usnesení č. 7 ze  zasedání zastupitelstva města Řevnice konaného dne 19.12. 2007

(součást zápisu číslo 7 ze zasedání zastupitelstva)

1.Zastupitelstvo města mění své usnesení bodu 4 programu jednání zastupitelstva města z 25.6.2007, Schválení závěrečného účtu města za rok 2006 tak, že usnesení zní: „Zastupitelstva města schvaluje Závěrečný účet města Řevnice za rok 2006, příjmy ve výši 56.305.395,- Kč a výdaje ve výši 64.385.007,- Kč bez výhrad. Podrobný závěrečný účet je součástí tohoto usnesení.“.

2.Zastupitelstvo města
a)schvaluje základní podnikatelský plán společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o.
b)schvaluje převod Technické správy města do společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., ke dni 1. ledna 2008
c)ruší ke dni převodu Technické správy města do společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. městské zařízení Technická správa města zřízené zastupitelstvem města dne 24. ledna 1994

3.Zastupitelstvo města schvaluje  vyhlášku číslo 2/2007, o změně vyhlášky města Řevnice číslo 2/2001, o místních poplatcích, ve znění vyhlášky města Řevnice číslo 1/2002, 1/2003, 5/2003, 3/2004, 3/2005 a 1/2006.

4.Zastupitelstvo města schvaluje úpravy rozpočtu města na rok 2007 podle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

5.Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Řevnice pro rok 2008, po úpravě návrhu rozpočtu rozpočtové příjmy 33.448.000,- Kč, rozpočtové výdaje 34.524.000,- Kč. Upravený návrh rozpočtu je nedílnou součástí tohoto usnesení.

6.Zastupitelstvo města zřizuje výbor pro výstavbu dětského hřiště ve složení:
předseda – Ing. Martin Sudek
členové – JUDr. Zuzana Hlistová, Helena Rytířová, MVDr. Zdeněk Valeš, Ing. Jiří Buchal

7.Zastupitelstvo pověřuje Výbor pro výstavbu dětského hřiště přípravou výstavby dětského hřiště a získáváním finančních prostředků z různých zdrojů mimo rozpočet města.

8.Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávy o činnosti Rady města, Finančního výboru a Kontrolního výboru.


Miroslav Cvanciger v.r.
starosta

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 198x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load