Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Usnesení ze dne 18.12.2006

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Řevnice ze dne 18.12.2006

Zastupitelstvo města
schvaluje

1.za členy Finančního výboru Ing. Jiřího Buchala, Libora Kvasničku, Ing. Stanislava  Rojíka a Ing. Martina Sudka a za členy  Kontrolního výboru Ing. Josefa Beneše, JUDr. Zuzanu Hlistovou, Ing. Stanislava Rojíka, Malvínu Němečkovou, Helenu Rytířovou a Ing. Ivu Velflovou

2.úpravy rozpočtu 2006 podle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení

3.rozpočet města Řevnice pro rok 2007, návrh rozpočtu je nedílnou součástí tohoto usnesení

4.vyhlášku číslo 1/2006 o  změně vyhlášky města Řevnice číslo 2/2001 o místních poplatcích,  ve znění vyhlášky města Řevnice číslo 1/2002, 1/2003, 5/2003, 3/2004 a 3/2005

ve smyslu § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, deleguje jako zástupce města Řevnice na valných hromadách společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. konaných ve volebním období 2006 až 2010 starostu Miroslava Cvancigera


souhlasí aby společnost Ekos Řevnice, spol. s r.o. zpracovala variantní záměr:
a)rozšíření skládky komunálních odpadů o jednu kazetu s kapacitou cca 200 000 m3
b)ukončení skládky komunálního odpadu

pověřuje starostu města aby do programu nejbližšího zasedání Zastupitelstva města zařadil bod „Zřízení kontrolního orgánu společnosti Ekos Řevnice, spol. s r.o. a navržení jeho členů“


V Řevnicích dne 18. prosince 2006

Zapsal: Ing. Miroslav Zíma

Ověřovatelé zápisu:


Helena Rytířová                                                                           
Libor Kvasnička

Miroslav Cvanciger
Starosta

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 406x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load