Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Usnesení ze dne 17.3.2008

Usnesení ze  zasedání zastupitelstva města Řevnice konaného dne 17.3. 2008

(součást zápisu číslo 8 ze zasedání zastupitelstva)

1.Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města na rok 2008 - převod částky 30.000,- Kč z rozpočtové rezervy do kapitoly 3429 Ostatní zájmová činnost, položka 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením.

2.Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavebního zákona“) Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Řevnice a Rozhodnutí o výběru výsledných variant řešení – lokalita Vrážka varianta číslo 3 a lokalita Pod Lesem varianta č. 4.
Návrh změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Řevnice budiž v plném rozsahu zveřejněn na webových stránkách města Řevnice ve složce „územní plán“.

3.Zastupitelstvo města schvaluje Strategický plán města na léta 2008 až 2013.

4.Zastupitelstvo města schvaluje pro ulici, která vede od silnice II/115 ke skládce EKOS Řevnice, spol. s r.o., název Na Bořích.

5.Zastupitelstvo města schvaluje jako organizační složku územního samosprávného celku Pečovatelskou službu Města Řevnice a schvaluje její zřizovací listinu.

6.Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávy o činnosti Rady města, Finančního výboru a Kontrolního výboru.


Miroslav Cvanciger v.r.
starosta

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 278x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load