Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Usnesení ze dne 12.6.2006

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Řevnice ze dne 12.6.2006

Zastupitelstvo města
schvaluje

1.prodej dílů pozemku č. parc. 3025 v katastrálním území a obci Řevnice: Janu a Monice Rambovým část o výměře 411 m2, Vladimíru a Bedřišce Rambovým část o výměře 398 m2 a Ing. Zdeňku Müllerovi část o výměře  448 m2, za cenu 1.470,- Kč/m2

2.odkoupení 60 % obchodního podílu Samson České Budějovice spol. s r.o. ve společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. IČO 75151828 za částku 240.000,- Kč, nebo, v případě uplatnění předkupního práva společníka Ing. Aleše Korostenského, 52,5 % podílu společnosti Samson České Budějovice spol. s r.o. ve společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. IČO 75151828 za částku 210.000,- Kč

3.jako zástupce města - jednatele ve společnosti EKOS Řevnice, spol s r.o. Miroslava Cvancigera a Ing. Václava Zdráhala

4.z rozpočtové rezervy převod částky 240.000,- Kč do kapitoly 6409, ostatní činnosti jinde nezařazené, položka 6202, nákup majetkových podílů a 45.000,- Kč na úhradu technicko ekonomického vyhodnocení provozu skládky EKOS Řevnice, spol. s r.o.

5.Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje na rok 2006 č. 230/FOP/2006, evidenční číslo smlouvy 2310/KUL/2006

A. Odvolává
Jana Kadlece z funkce předsedy Kontrolního výboru

B. Volí
Ing. Jiřího Buchala předsedou Kontrolního výboru

C. Bere na vědomí
1.Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2005
2.Návrh opatření na základě přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2005 a konstatuje, že navržená nápravná opatření jsou účinná a vedou k nápravě zjištěných nedostatků


V Řevnicích dne 12.června 2006

Zapsal: Ing. Miroslav Zíma

Ing. Ivana Veselá
Lenka Kolářová

Miroslav Cvanciger
starosta

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 157x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load