Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Usnesení č. 19

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Řevnice ze dne 10.7.2006


Zastupitelstvo města

A. schvaluje

1. prodej č. parc. 3592/13 o výměře 135 m2, lesní pozemek, č. parc. 3594/2 o výměře 23 m2, ostatní plocha a 3594/3 o výměře 24 m2, ostatní plocha, v obci a katastrálním území Řevnice obci Svinaře za celkovou cenu 20.000 Kč

2. převzetí ručení městem Řevnice za dotací nesplacenou část úvěru poskytnutého Českou spořitelnou a.s. Občanskému sdružení Náruč k zajištění financování projektu „Sociální firma Modrý domeček“ v regionu Dolní Berounka v rámci programu SROP, a to do maximální výše 2.600.000,- Kč na dobu maximálně 20 let

B. pověřuje starostu průběžnou kontrolou plnění splátkového kalendáře


C. ukládá starostovi minimálně dvakrát ročně informovat Zastupitelstvo města o plnění tohoto kalendáře


D. bere na vědomí informace o společnosti EKOS Řevnice spol. s r.o.
 

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 9x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load