Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Usnesení č. 14

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Řevnice ze dne 12.9.2005

Zastupitelstvo města Řevnice
A. schvaluje
1.
koupi pozemků č. parc. 2123/9 v obci a katastrálním území Řevnice o výměře 153 m2, č. parc. 1729/3 v obci a katastrálním území Řevnice o výměře 141 m2, č. parc. 1721/6 v obci a katastrálním území Řevnice o výměře 137 m2, č. parc. 1761/1 v obci a katastrálním území Řevnice o výměře 154 m2, č. parc. 1761/2 v obci a katastrálním území Řevnice o výměře 32 m2 a č. parc. 1113/2 v obci a katastrálním území Řevnice o výměře 180 m2, a to za cenu 250,- Kč/m2koupi pozemku č. parc. 3030/5 o výměře 234 m2 v katastrálním území Řevnice za cenu 1,- Kč, po uložení inženýrských sítí a zhotovení konečného povrchu komunikace a chodníků na základě schválené projektové dokumentace a po vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na tuto komunikaci

2. převzetí funkce střediska pečovatelské služby Řevnice od 1. ledna 2006

3. schvaluje Dodatek číslo 1 ke Zřizovací listině Mateřské školy Řevnice, okres Praha západ

4. schvaluje zpracování urbanistické studie na využití pozemku č. parc. 215 a č. parc. 216 pro stavbu objektu sociálních služeb, na vlastní náklady žadatele, MUDr. Vladimíry Hejmové

B. bere na vědomí informaci o připravovaném pronájmu domu č.p. 3 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad Občanskému sdružení Náruč

V Řevnicích dne 12.9.2005
Zapsal: Ing. Miroslav Zíma
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jiří Buchal
PharmDr. Petr Vávra

Ing. Václav Zdráhal
místostarosta

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 179x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load