Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Usnesení č. 09

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Řevnice ze dne 14.6.2004

Zastupitelstvo města Řevnice 

A. schvaluje
1. koupi vlastnického podílu Josefa a Jiřího Barchánka ve výši 2/16 na pozemku č. parc. 2974/16 za cenu 250,- Kč/m2 krát 2/16

2. směnu pozemku č. parc. 3909/1 o výměře 176 m2 za část obecního pozemku č. parc. 3553 o výměře cca 120 m2 vyznačenou na situačním plánku (příloha číslo 1 usnesení) po jejím zaměření a vyhotovení oddělovacího geometrického plánu

3. převod částky 63.500,- z rozpočtové rezervy do kapitoly 3429 „Ostatní zájmová činnost“, položka 5192

4. poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Řevnice
Miroslavu Plavcovi, Selecká 430, Řevnice, ve výši 110.000,- Kč na výměnu střešní krytiny
Stanislavu Švédovi, Čs. armády 197, Řevnice, ve výši 75.000,- Kč na výměnu oken a dveří

B. neschvaluje podání žádosti na Pozemkový fond o bezúplatný převod pozemků č. parc 339/2 o výměře 23 m2, č. parc. 345/3 o výměře 72 m2, č. parc. 345/22 o výměře 50 m2 a č. parc. 345/29 o výměře 28 m2 do majetku města

C. nesouhlasí s převodem cisterny s kropící lištou od Sboru dobrovolných hasičů na Technickou správu města
 

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 203x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load