Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Usnesení č. 08

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Řevnice ze dne 15.3.2003
 
 
Zastupitelstvo města Řevnice
A. Schvaluje
1. Vyhlášku číslo 1/2004 o změně vyhlášky města Řevnice číslo 7/1998 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Řevnice
 
2. Koupi pozemku č. parc. 2946 v k.ú. Řevnice o výměře 30 m2 za cenu 250,- Kč/m2
 
3. Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemku č. parc. 1688/4 v k.ú. Řevnice o výměře 136 m2, za cenu do 250,- Kč/m2
 
4. Koupi pozemku č. parc. 3269/3 v k.ú. Řevnice o výměře 61 m2 za odhadní cenu, maximálně však za cenu 250,- Kč/m2
 
5. Vyplacení zbytku dotací z Povodňového fondu města do 100% 
- pro dům čp. 576, ulice Rybní, paní Dagmar Svobodové s dcerou Renatou Fialovou
- pro dům čp. 1012, ulice Tylova, paní Ireně Strakové
- pro dům čp. 596, ulice Pod Strání, paní Monice Nademlejnské
 
6. Vyplacení zbytku dotací z Povodňového fondu města do 100% výše těm žadatelům, kterým byla dotace schválena Zastupitelstvem města dne 23.6.2003 a 20.10.2003, to znamená od pořadí 102 až 132 v seznamu žadatelů viz. sloupec „Částka vyplácená“ v Seznamu příloh k žádosti města Řevnice o finanční podporu
 
7. Plnění rozpočtu města roku 2003 dle tabulkové přílohy k bodu 8
 
8. Návrh rozpočtu města pro rok 2004 dle znění přílohy k bodu 9
 
9. Směnu pozemků č. parc. 3207/9 o výměře 210 m2, č. parc. 3207/10 o výměře 45 m2, které jsou ve vlastnictví města za pozemky č. parc. 3206/1 o výměře 194 m2, č. parc. 3206/2 o výměře 19 m2, č. parc. 3206/3 o výměře 29 m2, č. parc. 3206/4 o výměře 29 m2, pozemky č. parc. 3211/9 o výměře 40 m2, č. parc. 3211/12 o výměře 8 m2, č. parc. 3211/14 o výměře 112 m2, které jsou ve vlastnictví Stavby silnic a železnic a.s., odštěpný závod Řevnice
 
 
B. Neschvaluje
1. Prodej pozemku č. parc. 3554 v k.ú. Řevnice o výměře 24 m2
 
2. Zajištění úvěru společnosti EKOS Řevnice s.r.o. majetkem města Řevnice
 
 
V Řevnicích dne 15.3.2003
Zapsal: Ing. Miroslav Zíma
 
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jiří Drvota                                                                                     
Vladimír Křivánek
Miroslav Cvanciger, starosta
Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 239x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load