Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Usnesení č. 07

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Řevnice ze dne 15.12.2003
 
 
Zastupitelstvo města Řevnice
A. schvaluje
1. Převod částky 38.400,- Kč z rozpočtové rezervy do kapitoly 3421, ze které bude částka převedena TJ Sokol Řevnice
 
2. Udělit čestné občanství in memoriam JUDr. Antonínu Hřebíkovi za práci pro svobodnou republiku ve II. a III. odboji a za jeho zásluhy o sokolství
3. Koupi ideální poloviny pozemku č. parc. 2974/10 o celkové výměře 475 m2 za cenu 125,- Kč/m2 a ideální jedné šestnáctiny pozemku č. parc. 2974/16 o celkovém výměře 1738 m2 za cenu 15,625 Kč/m2
 
4. Vyplacení zbytku dotací z Povodňového fondu města do 100% výše těm žadatelům, kterým byla dotace schválena Zastupitelstvem města dne 27.1.2003 a vyplacení 86% z částky viz. sloupec „Částka vyplácená v Seznamu příloh k žádosti města Řevnice o finanční podporu“ pro zbývající žádosti projednané Ministerstvem pro místní rozvoj a schválené Zastupitelstvem města“

5. Prodloužení uvolněné funkce místostarosty o jeden rok to je do 31.ledna 2005

6. Vyhlášku číslo 3/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny při Základní škole Řevnice
 
7. Vyhlášku číslo 4/2003 Řád pohřebiště v Řevnicích
 
8. Stažení projednávání Veřejnoprávní smlouvy číslo 1 s Dodatkem číslo 1 k veřejnoprávní smlouvě, podle které bude Městská policie Černošice plnit úkoly obecní policie na katastru města Řevnice z programu jednání
 
9. Prodej pozemků č. parc. 3503 (zastavěné plocha o výměře 90 m2) a č. parc. 3504/1, 3504/2 a 3504/3 (zahrada o celkové výměře 118 m2) Alexandru Bézovi a Jarmile Bézové za cenu 1000,- Kč/ m2

10. Prodej pozemků č. parc. 3510 (zastavěná plocha o výměře 70 m2) a č. parc. 3511/1, 3511/2 a 3511/3 (zahrada o celkové výměře 173 m2) Jitce Kepkové za cenu 1000,- Kč/ m2

11. Koupi pozemku č. parc. 2877/16 v katastrálním území Řevnice, o výměře 431 m2 za cenu 100.000,- Kč

12. Vyhlášku číslo 5/2003 o změně vyhlášky města Řevnice číslo 2/2001 o místních poplatcích, ve znění vyhlášky města Řevnice číslo 1/2002 a 1/2003 se změnou textu v tabulce, která je součástí vyhlášky z věty „Poplatek za oba odpady“ na větu „Výdaje za oba odpady na jednoho poplatníka“ a s účinností od 1.ledna 2004
 
B. Neschvaluje
1. Prodej pozemku č. parc. 1016/2 v kat. území Řevnice
 
2. Zavedení orientačních čísel ve městě
 
V Řevnicích dne 15.12.2003
Zapsal: Ing. Miroslav Zíma
 
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Ivana Veselá                                                                            
Lenka Kolářová
Miroslav Cvanciger, starosta
Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 169x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load