Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Usnesení č. 06

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Řevnice ze dne 20.10.2003
 
Zastupitelstvo města
A. schvaluje
1. přijmutí daru – pozemku č. parc. 3136/11 v katastrálním území Řevnice o výměře 63 m2
 
2. převod pozemků č. parc. 999/1, č. parc. 3315/1 a č. parc. 3448/5 z majetku Pozemkového fondu České republiky do majetku města Řevnice
 
3. vyplacení dotace z povodňového fondu města na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 ve výši 75% z částky „viz. sloupec Částka vyplácená v Seznamu příloh číslo 2 k žádosti města Řevnice o finanční podporu“ a uvedené v Seznamu příloh k žádosti města Řevnice o finanční podporu – navýšení, pro všechny žádosti projednané Ministerstvem pro místní rozvoj.Oba seznamy jsou nedílnou součástí tohoto usnesení
 
4. koupi pozemku č. parc. 3309/3, komunikace o výměře 153 m2 a z pozemku č. parc. 3311/7 část ohraničenou ochranným pásmem vodního zdroje o výměře cca 825 m2 (přesná výměra se určí při zaměření), oboje za cenu 250,- Kč/m2
 
5. koupi pozemku č. parc. 3289/10, komunikace o výměře 71 m2 a z pozemku č. parc. 3311/4 část ohraničenou ochranným pásmem vodního zdroje o výměře cca 1030 m2 (přesná výměra se určí při zaměření), oboje za cenu 250,- Kč/m2
 
6. koupi pozemku č. parc. 3289/11, komunikace, o výměře 123 m2 za cenu 250,- Kč/m2
 
7. prodeje domu čp. 806 výlučně paní Alici Balážové r.č. 686029/1460 vzhledem ke zrušení bezpodílového spoluvlastnictví manželů Balážových. Termín prodeje domu čp. 806 se prodlužuje do zaplacení celé částky 345.633,18 Kč, to je do 31.1.2004
 
8. přijmutí daru – hrobky arch. Sochora na místním hřbitově do vlastnictví města.
 
 
V Řevnicích dne 20.11.2003
Zapsal: Ing. Miroslav Zíma
 
Ověřovatelé zápisu:
Libor Kvasnička
Bc. Jiří Buchal
Miroslav Cvanciger, starosta
Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 152x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load