Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Usnesení č. 04

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Řevnice ze dne 23.6.2003
 
Zastupitelstvo města
A. Schvaluje
1. Přijetí daru – pozemků č. parc. 3211/7 o výměře 11 m2, č. parc. 3289/12 o výměře 123 m2 , č. parc. 910/2 o výměře 28 m2 , č. parc. 345/27 o výměře 34 m2 a č. parc. 613/3 o výměře 515 m2 a schvaluje úhradu všech poplatků souvisejících s převodem pozemků z rozpočtu města.
 
2. Omezení nabídky na prodej domů čp. 806 a 807 poškozených povodněmi za odhadní cenu stávajícím nájemníkům do 15.10.2003
 
3.  Investiční záměr
a) Stavba vodojemu na Výšině – zásoba minimálně 1000 m3 vody
b) Obnova prameniště Kejná
c) Úprava vrtů v prameništi u řeky – další zvednutí vrtů tak, aby jejich vrchní část byla nad hladinou povodně v srpnu 2002
d) Úpravna vody – město má výjimku na kvalitu vody do konce roku 2004. Do té doby je nutné vybudovat úpravnu za účelem snížení vyššího obsahu manganu a železa
e) Kanalizace Za Vodou
f)  Odkanalizování zbývající části města
 
4. Přesun částky 150.000,- Kč z rozpočtové rezervy do kapitoly 3113 položka 5011 určené na refundaci mzdy učitelky druhé třídy Základní školy Řevnice
 
5. Vyplacení dotace z povodňového fondu města na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 ve výši 75% z částky „viz. sloupec Částka vyplácená v Seznamu příloh číslo 2 k žádosti města Řevnice o finanční podporu“ a uvedené v Seznamu příloh k žádosti města Řevnice o finanční podporu – navýšení, pro všechny žádosti projednané Ministerstvem pro místní rozvoj.Oba seznamy jsou nedílnou součástí tohoto usnesení
 
6. Záměr zavést ve městě opatření, podle kterého je vlastník nemovitosti povinen připojit se na kanalizaci, pokud je to technicky možné. Toto opatření bude zavedeno jak u nové kanalizace, tak u stávajícího vedení
 
7. Poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 70.000,- Kč na opravu střechy rodinného domu čp. 491 manželům Ovčáčkovým, bydliště Tylova 491, Řevnice
8. Zvolení Jana Kadlece do funkce předsedy Kontrolního výboru
9. Záměr zřídit Výbor pro zadávání zakázek
10. Přesun částky 200.000,- Kč z rozpočtové rezervy do kapitoly 3111 položka 6121 určené na nutné stavební úpravy v Mateřské škole Řevnice
 
B. Bere na vědomí
1. Informaci o tom, že jmenování Ing. Zdráhala jednatelem společnosti EKOS Řevnice s.r.o. není v zájmu majoritního vlastníka společnosti.
 
2. Rezignaci Ing. Drvoty na funkci předsedy Kontrolního výboru
 
 
V Řevnicích dne 23.6.2003
Zapsal: Ing. Miroslav Zíma

Ověřovatelé zápisu: 
Ing. Stanislav Rojík
Jan Kadlec
Miroslav Cvanciger, starosta
Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 174x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load