Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Usnesení č. 03

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Řevnice ze dne 24.3.2003
 
Zastupitelstvo města
 
A. Schvaluje
1. hospodaření města Řevnice za rok 2002 a úpravu rozpočtu podle skutečných příjmů a nákladů

2.
 
návrh rozpočtu města Řevnice pro rok 2003 s těmito úpravami
v kapitole 3111 Mateřská škola navýšit vydání o 100.000,- Kč
v kapitole 3429 Lesní divadlo navýšit vydání o 100.000,- Kč
v kapitole 4312 Penzion pro důchodce navýšit vydání o 500.000,- Kč
Zvýšení těchto výdajů bude pokryto snížením rozpočtové rezervy

3.
Smlouvu číslo 16220111 o poskytnutí podpory se Státním fondem životního prostředí, která byla podepsána zástupcem SFŽP dne 4.2.2003

4.
 
Zástavní smlouvu číslo 16220111-Z se Státním fondem životního prostředí, která byla podepsána zástupcem ČFŽP dne 4.2.2003

5.
 V
ýši ročního příspěvku města Řevnice Regionu Dolní Berounka ve výši 10,- Kč na jednoho obyvatele města

6.
V
yhlášku města Řevnice číslo 01/2003 o změně vyhlášky města Řevnice číslo 02/2001 o místních poplatcích, ve znění vyhlášky města Řevnice číslo 01/2002 (viz příloha)
 
B. Deleguje ve smyslu §84 odst. 2 písm. g) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, jako zástupce města Řevnice na valných hromadách společnosti EKOS Řevnice s.r.o. konaných v roce 2003 starostu Miroslava Cvancigera a v případě jeho nepřítomnosti na valné hromadě místostarostu Ing. Václava Zdráhala
 
C. Bere na vědomí
1. informaci o průběhu valné hromady společnosti EKOS Řevnice s.r.o. konané dne 6.3.2003 s tím, že zápis z valné hromady město ještě neobdrželo

2.
 
informaci z jednání zástupců SčVK Teplice a.s. se zástupci obcí, kterým spravují vodovodní síť a kanalizaci
 
 
V Řevnicích dne 24.3.2003
Zapsal: Ing. Miroslav Zíma
 
Ověřovatelé zápisu:
MUDr. Helena Fuchsová
PharmDr. Petr Vávra
Miroslav Cvanciger, starosta
Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 215x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load