Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Usnesení č. 02

Usnesení z jednání Zastupitelstva města ze dne 27.1.2003
 
 
Zastupitelstvo města
 
A.     schvaluje
 
1. zadání Změny číslo 1 Územního plánu sídelního útvaru Řevnice, kterou vypracovala a doplnila v červenci až říjnu 2002 Ing. Arch Alena Pátková. Byly schváleny tyto změny
a) pozemek č. parc. 1016/1 a 1016/3 z původního využití „veřejná zeleň“ na „smíšené obytné území“, max. zastavěnost včetně zpevněných ploch bude 20% z celkové velikosti pozemku a to max. 300 m2, pozemek nebude dále dělen, umístěna bude pouze stavba jednoho rodinného domu

b) 
území Na Výšině z původního využití „louky, pastviny“ na „smíšené obytné území“, stavba domu bude umístěna v proluce stávající výstavby, ostatní plocha bude ponechána jako zahrada, oplocení nebude tvořeno celistvou zdí

c) 
rozšíření plochy 101 až k navrženému silničnímu obchvatu z původního využití „orná půda, zeleň“ na „smíšené obytné území se zachováním přírodního odvodu dešťových vod – mez“

d) 
bývalý mlýn číslo 112 v ÚP z původního využití „občanská vybavenost a a drobné nerušící výroby s doporučením rekonstrukce na hotelové zařízení“ na „občanská vybavenost a drobné nerušící výroby“

e) 
prodloužení ulice Boženy Němcové k vjezdu čp. 114 z původního využití občanská vybavenost na „smíšené obytné území“

f) 
pozemek č. parc. 91 z původního využití „občanská vybavenost“ na „smíšené obytné území“ s dovětkem: „s povinností zpracovat při jakémkoli záměru s pozemkem zastavovací studii, kterou schválí Zastupitelstvo města“
 
2. vyplacení dotace z povodňového fondu města na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 ve výši 75% z částky „viz. sloupec Částka vyplácená v Seznamu příloh k žádosti města Řevnice o finanční podporu“ pro všechny žádosti projednané Ministerstvem pro místní rozvoj, viz přiložený seznam, který je nedílnou součástí tohoto usnesení
 
3. uzavření smluv s žadateli o dotace z povodňového fondu obce dle přiloženého Seznamu příloh k žádosti města Řevnice o finanční podporu
 
4. poplatek za likvidaci odpadu v celkové výši 400,- Kč, tj. 250,- Kč za provoz systému shromažďování a likvidace odpadu a 150,- Kč podle skutečných nákladů za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, čímž se nemění Vyhláška města Řevnice č. 01/2002 o změně vyhlášky Města Řevnice č. 02/2001
 
5. pana Vladimíra Roztočila jako zástupce města v Honebním společenství Řevnice a Lety
 
6. změnu hospodaření v městském lese s tím, že město má zájem na vyhlášení městských lesů jako lesů zvláštního určení se zvýšenou rekreační funkcí
 
7. další členy finančního výboru: Libora Kvasničku, Ludmilu Jahelkovou, Ing. Stanislava Rojíka, Ing. Petra Kozáka
 
8. další členy kontrolního výboru: Jiřího Buchala, Ing. Ivu Velflovou, Ing. Michalu Šádkovou, Ondřeje Lánského
 
9. odměny neuvolněným zastupitelům
místostarosta                                                                9.000,- Kč
člen Rady města                                                              900,- Kč
předseda výboru                                                              700,- Kč
předsedové komisí stavební, školské a kulturní,                  700,- Kč
sociální a zdravotní, protipovodňové
 
10. smlouvu číslo CZ 0110.04 o poskytnutí grantu – v rámci pomoci nečlenským zemím evropského společenství pro Grantové schéma na podporu odstraňování povodňových škod NP Phare 2001
 
 
B. odvolává zástupce města v Honebním společenství Řevnice a Lety Jana Kadlece
 
C. pověřuje
1. starostu města aby na Valné hromadě společnosti EKOS Řevnice s.r.o. navrhl odvolání jednatele Petra Kubáska a jmenování Ing. Václava Zdráhala
 
2. zástupce města Vladimíra Roztočila, aby na valné hromadě Honebního společenství Řevnice a Lety hlasovat o pronájmu honitby Mysliveckému sdružení Řevnice
 
D. zřizuje uvolněnou funkci místostarosty od 1. února 2003 na dobu jednoho roku
 
Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 294x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load