Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Usnesení č. 01

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Řevnice
konaného dne 18.11.2002 v Zámečku

Zastupitelstvo města
A. Potvrzuje
platnost volby členů Zastupitelstva města

B. Konstatuje
že všichni členové Zastupitelstva města složili zákonem předepsaný slib. Mandát člena Zastupitelstva města Řevnice získali:
Ing. Beneš Josef Křivánek Vladimír
Buchal Jiří Kvasnička Libor
Cvanciger Miroslav Ing. Rojík Stanislav
Ing. Drvota Jiří MVDr. Valeš Zdeněk
JUDr. Dudák Pavel PharmDr. Vávra Petr
MUDr. Fuchsová Helena Ing. Veselá Ivana
Kadlec Jan Ing. Zdráhal Václav
Kolářová Lenka

C. Volí
a) starostou města Miroslava Cvancigera
b) místostarostou města Ing. Václava Zdráhala
c) dalšími členy Rady města JUDr. Pavla Dudáka, Ing. Jiřího Drvotu a Vladimíra Křivánka

D. zřizuje
a) finanční výbor
b) kontrolní výbor

E. jmenuje do funkce
a) předsedu finančního výboru Ing. Ivanu Veselou
b) předsedu kontrolního výboru Ing. Jiřího Drvotu

F. Schvaluje
a) Jednací řád Zastupitelstva města s úpravou v § 9, bod 7) kde se věta „Hlasování se provádí veřejně nebo tajně o čemž rozhoduje zastupitelstvo.“ nahrazuje větami „Hlasování se provádí zpravidla veřejně. O tajném hlasování rozhoduje zastupitelstvo na návrh zastupitele před hlasováním.“
b) zrušení organizační složky „Mateřská škola Řevnice“ k 31.12.2002
c) zřízení příspěvkové organizace s názvem „Mateřská škola Řevnice, okres Praha – západ“ od 1.1.2003
d) zřizovací listinu „Mateřské školy Řevnice, okres Praha – západ“

G. Potvrzuje
současnou ředitelku Mateřské školy Řevnice Libuši Švarcovou řízením Mateřské školy Řevnice, okres Praha západ k 1.1.2003

Hlasování o usnesení: 15 hlasů pro

V Řevnicích dne 18. 11. 2002
Zapsal: Ing. Miroslav Zíma

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Ivana Veselá
Lenka Kolářová
Miroslav Cvanciger, starosta

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 277x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load