Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška - změna územního plánu č. 2

Městský úřad Řevnice

Veřejná vyhláška


Městský úřad Řevnice tímto oznamuje, že v souladu s § 30 stavebního zákona se městské zastupitelstvo usneslo pořídit změnu č.2 územního plánu sídelního útvaru Řevnice.
Činnost pořizovatele zajišťuje pro město Řevnice Architektonická kancelář KOLPRON s.r.o., Janáčkovo nábřeží 57, Praha 5, IČO 27233278.

Veřejné projednání návrhu zadání změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Řevnice se uskuteční

ve středu 12. dubna 2006 v 19 hodin
v zasedací místnosti zdejšího městského úřadu.

Návrh zadání změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Řevnice zpracovaný podle § 11 vyhlášky č.135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, je vystaven k veřejnému nahlédnutí v kanceláři zdejšího městského úřadu, na stavebním úřadě v Řevnicích a v Architektonické kanceláři KOLPRON po dobu 30 dnů

od 21. března 2006 do 20. dubna 2006.

K návrhu zadání změny č.2 může každý uplatnit své podněty ve lhůtě do 15 dnů od posledního dne vystavení návrhu , tj. do 5. května 2006. Podněty se předkládají písemně ve stanovené lhůtě, poštou nebo osobně, a sice
Městskému úřadu Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30, Řevnice,
popřípadě
Architektonické kanceláři KOLPRON, s.r.o., Janáčkovo nábřeží 57, 15000 Praha 5, tel 251 612 549, office@kolpron.cz.

Toto oznámení je veřejnou vyhláškou ve smyslu § 20, odst. (2) stavebního zákona.

V Řevnicích dne:                            Miroslav Cvanciger
       starosta obce
Datum vyvěšení: 20.března 2006
Datum sejmutí:
 

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 444x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load