Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška - nařízení 1/2003 - šetření s vodou

Nařízení města Řevnice
č. 1/2003

o regulačních opatřeních k šetření s vodou

Rada města Řevnice schválila dne 30.6.2003 podle § 102 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: 


Čl. 1
Na základě § 3, odst. 1, písm. b) zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů se stanoví tato regulační opatření pro užívání pitné vody.

Regulační stupeň č. 1 - zákaz používat vodu z veřejného vodovodu k zalévání pozemků, porostů (trávníků, zeleniny, stromů apod.), napouštění bazénů, kropení prostranství a mytí automobilů 

Regulační stupeň č. 2 - zákaz používat vodu z veřejného vodovodu k jiným účelům než k vaření, pití a zajištění základních hygienických potřeb. 

Regulační stupeň č. 3 - zákaz používat vodu z veřejného vodovodu i soukromých studní k jiným účelům než k vaření, pití a zajištění základních hygienických potřeb.


Čl. 2
Regulační opatření vyhlašuje a odvolává rada města pro část či celé katastrální území města Řevnic.
Zveřejnění regulačního opatření bude provedeno způsobem obvyklým ( úřední deska, městský rozhlas, plakátovací plochy).

Čl. 3
Porušení tohoto nařízení bude postiženo podle zákona.

Čl. 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení tj. 1.7.2003.

Miroslav Cvanciger Ing. Václav Zdráhal
starosta místostarostra

Vyvěšeno dne: 1.7.2003

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 16x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load