Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška 7/1996 - značení domů a ulic


Obecně závazná vyhláška města Řevnice
č. 7/1996

O číslování domů a značení ulic.

Město Řevnice vydává úplné znění vyhlášky č. 5/96 o číslování domů a značení ulic, ve smyslu vyhlášky č. 97/1961Sb. , včetně změn odsouhlasených městským zastupitelstvem


I.
Označování ulic.

1. Označení ulic a ostatních veřejných prostranství provede městský úřad na vlastní náklady.
2. Každý vlastník (uživatel) nemovitosti je povinen dovolit připevnění tabulek s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství. Nikdo je nesmí zakrýt, odstranit nebo sejmout. To platí rovněž o směrových tabulkách, umístěných městským úřaděm na budovách.II.
Označování budov.

3. Všechny budovy určené k trvalému obývání musí mít popisné číslo předepsaného provedení. Popisným číslem musí být rovněž opatřeny tovární, administrativní, obchodní a podobné budovy trvalého rázu, i když nejsou obývány trvale. O tom zda je budova určena k trvalému obývání, nebo zda jde o budovu trvalého rázu, rozhoduje stavební úřad.
4. Vedlejší budovy se neoznačují zvláštními popisnými čísly, nýbřž náležejí k popisnému číslu hlavní budovy.
5. Stavby sloužící k prozatimnímu nebo občasnému bydlení musí být opratřeny řadovým číslem evidenčním předepsaného provedení.III.
Společná ustanovení.

1. O přidělení popisného či evidenčního čísla požádá vlastník nemovitosti u stavebního úřadu v Řevnicích. U novostaveb požádá o přidělení čísla třicet dní před kolaudací objektu.
2. Předepsaná tabulka s číslem bude vydána stavebním úřadem spolu s kolaudačním rozhodnutím.
3. Náklady za zhotovení předepsaných tabulek a jejich umístění a údržbu hradí v plné výši majitel nemovitosti.
4. Popisné či evidenční číslo musí být umístěno viditelně z ulice.IV.
Předepsaná provedení tabulek.

1. Vzory tabulek k označování domů a ulic jsou uvedeny v příloze.
2. Tabulka s číslem popisným je smaltovaná o rozměrech 20 x 16 cm, barvy červené s bílým rámečkem a bílými číslicemi. Velikost číslic je 9 cm.
3. Tabulka k označení ulice je smaltovaná o rozměrech 60 x 30 cm, barvy červené s bílým rámečkem a nápisem o výšce 9 cm.
4. Tabulka s číslem evidenčním je smaltovaná o rozměrech 20 x 16 cm, barvy žluté s černým rámečkem a černým čtyřciferným číslem 8 cm vysokým, pod kterým je nápis ŘEVNICE o výšce písmen 18 mm.V.
Lhůta k číslování domů.

Vlastníci jsou povinni uvést číslování domů do souladu s touto vyhláškou nejpozději do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


VI.
Účinnost vyhlášky.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 24. prosince 1996.

 


Jan Kadlec, starosta
Petr Kubásek, zástupce starosty


Vyvěšeno dne: 10. 12. 1996

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 138x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load