Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška 5/2003 - změna 2/2001


Obecně závazná vyhláška města Řevnice
č. 5/2003


o změně vyhlášky města Řevnice číslo 2/2001 o místních poplatcích, ve znění vyhlášky města Řevnice číslo 1/2002 a 1/2003

Městské zastupitelstvo v Řevnicích schválilo dne 15.12.2003 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) sazbu poplatku za likvidaci odpadu.
Městské zastupitelstvo v Řevnicích vydává dne 15. prosince 2003 podle ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku.Článek 1
Změna

V obecně závazné vyhlášce Města Řevnice č. 2/2001 o místních poplatcích se nahrazuje v oddíle osmém článek č. 45 takto:

Sazba poplatku na rok 2004 činí 400 Kč. V případě ukončení vlastnictví stavby nebo trvalého pobytu může původní poplatník požádat správce poplatku o vrácení přeplatku.
Poplatek se skládá, podle §10b, odst. 3, zákona č. 565/1990Sb., o místních poplatcích, ve znění předpisů pozdějších, z části:

a) 250 Kč za osobu ročně
b) 150 Kč za osobu ročně

Plán nákladů likvidaci odpadů v tomto roce

Svoz komunálního odpadu (pouze popelnice)
1.800.000,- Kč
Kontejnery, černé skládky, koše aj.
300.000,- Kč
Převod ze separovaného sběru  
Komunální odpad celkem
2.100.000,- Kč
Příjmy z kontejnerů
400.000,- Kč
Výdaje za netříděný odpad celkem
1.700.000,- Kč
Na jednoho poplatníka (při 3220 poplat.)
528,00 Kč
 
 
Separovaný sběr
650.000,- Kč
Příjmy od EKO-KOM
580.000,- Kč
Výdaje na separovaný sběr celkem
70.000,- Kč
Na jednoho poplatníka (při 3220 poplat.)
22,00 Kč
   
Výdaje za oba odpady na jednoho poplatníka
550,00 KčČlánek 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004


Miroslav Cvanciger, starosta
Ing. Václav Zdráhal, místostarosta

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 90x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load