Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška 5/1996 - značení ulic, domů


Obecně závazná vyhláška města Řevnice
č. 5/1996

O číslování domů a značení ulic.

Město Řevnice vydává ve smyslu zákona č. 96 a 97/1961 vyhlášku o označování ulic a domů.


I.
Označování ulic.

1. Označení ulic a ostatních veřejných prostranství provede městský úřad na vlastní náklady.
2. Každý vlastník (uživatel) nemovitosti je povinen dovolit připevnění tabulek s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství. Nikdo je nesmí zakrýt, odstranit nebo sejmout. To platí rovněž o směrových tabulkách, umístěných městským úřaděm na budovách.II.
Označování budov.

3. Všechny budovy určené k trvalému obývání musí mít popisné číslo předepsaného provedení. Popisným číslem musí být rovněž opatřeny tovární, administrativní, obchodní a podobné budovy trvalého rázu, i když nejsou obývány trvale. O tom zda je budova určena k trvalému obývání, nebo zda jde o budovu trvalého rázu, rozhoduje stavební úřad.
4. Vedlejší budovy se neoznačují zvláštními popisnými čísly, nýbřž náležejí k popisnému číslu hlavní budovy.
5. Stavby sloužící k prozatimnímu nebo občasnému bydlení musí být opratřeny řadovým číslem evidenčním předepsaného provedení.III.
Společná ustanovení.

1. O přidělení popisného či evidenčního čísla požádá vlastník nemovitosti u stavebního úřadu v Řevnicích. U novostaveb požádá o přidělení čísla třicet dní před kolaudací objektu.
2. Předepsaná tabulka s číslem bude vydána stavebním úřadem spolu s kolaudačním rozhodnutím.
3. Náklady za zhotovení předepsaných tabulek a jejich umístění a údržbu hradí v plné výši majitel nemovitosti.
4. Popisné či evidenční číslo musí být umístěno viditelně z ulice.IV.
Předepsaná provedení tabulek.

1. Vzory tabulek k označování domů a ulic jsou uvedeny v příloze.
2. Tabulka s číslem popisným je smaltovaná o rozměrech 20 x 16 cm, barvy červené s bílým rámečkem a bílými číslicemi. Velikost číslic je 9 cm.
3. Tabulka k označení ulice je smaltovaná o rozměrech 60 x 30 cm, barvy červené s bílým rámečkem a nápisem o výšce 9 cm.
4. Tabulka s číslem evidenčním je smaltovaná o rozměrech 20 x 16 cm, barvy žluté s černým rámečkem a černým čtyřciferným číslem 8 cm vysokým, pod kterým je nápis ŘEVNICE o výšce písmen 18 mm.V.
Lhůta k číslování domů.

Vlastníci jsou povinni uvést číslování domů do souladu s touto vyhláškou nejpozději do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


VI.
Účinnost vyhlášky.

Tato vyhláška byla schválena Městským zastupitelstvem dne 21. října 1996 a nabývá účinnosti dne 6. listopadu 1996.

 


Jan Kadlec, starosta
Petr Kubásek, zástupce starosty


Vyvěšeno dne: 30. 10. 1996

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 83x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load