Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška 3/2009 - změna vyhlášky 4/2008

Město Řevnice
      
Obecně závazná vyhláška
č. 3/2009,
o změně vyhlášky města Řevnice č.4/2008, o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Řevnice vydává podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Změna


V obecně závazné vyhlášce města Řevnice č.4/2008, o místních poplatcích se dosavadní znění článku 21 ruší a nahrazuje tímto zněním:

Článek 21
Sazby poplatku


Poplatek za užívání jednoho m2 veřejného prostranství následujícími způsoby činí:

1. Provádění výkopových prací, skládka materiálu, umístění stavebního zařízení 5 Kč/den
2. Provádění výkopových prací, skládka materiálu, umístění stavebního zařízení při odstraňování havárií    3 Kč/den
3. Umístění zařízení sloužících k poskytování: prodeje 20 Kč/den služeb 10 Kč/den
4. Umístění zařízení sloužících k poskytování: prodeje 400 Kč/měsíc                                                                            služeb                                        150 Kč/měsíc
5, Umístění zařízení sloužících k poskytování prodeje – prodej z motorového vozidla během krátkých zastávek (za užívané veřejné prostranství se považuje
plocha vymezená půdorysem vozidla) 100 Kč/den
6. Vystavení zboží před provozovnou 80 Kč/měsíc
7. Vystavení zboží před provozovnou 700 Kč/rok
8. Umístění reklamního zařízení    10 Kč/den   
9. Umístění reklamního zařízení 150 Kč/měsíc
10. Umístění reklamního zařízení 1 500 Kč/rok
11. Vyhrazení trvalého parkovacího místa 100 Kč/měsíc       
12. Umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 8 Kč/den
13. Provozování kulturních a sportovních akcí 3 Kč/den
14. Provozování reklamních akcí    10 Kč/den
15. Tvorba filmových a televizních děl 10 Kč/den.“

Článek 2
Vrácení přeplatku


Zaplatil-li již poplatník poplatek za užívaní veřejného prostranství ve výši před změnou sazby poplatku podle této vyhlášky, vrátí správce poplatku poplatníkovi rozdíl na jeho žádost do 15 dnů od podání žádosti.

Článek 3
Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2009 s platností do 31.prosince 2009.


Ing. Václav Zdráhal                     Miroslav Cvanciger
místostarosta                           starosta   
 

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 88x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load