Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška 2/2007 - změna vyhlášky 2/2001

VYHLÁŠKA  MĚSTA  ŘEVNICE
číslo 2/2007


o  změně vyhlášky města Řevnice číslo 2/2001 o místních poplatcích,  ve znění vyhlášky města Řevnice číslo 1/2002,  1/2003, 5/2003, 3/2004, 3/2005 a 1/2006

Zastupitelstvo města Řevnice schválilo dne 17.12.2006 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) sazbu poplatku za likvidaci odpadu.
Městské zastupitelstvo v Řevnicích vydává dne 19. prosince 2007 podle ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Změna


V obecně závazné vyhlášce Města Řevnice č. 2/2001, o místních poplatcích, se nahrazuje v oddíle osmém článek č. 45 takto:
„Sazba poplatku na rok 2008 činí 470,- Kč. V případě ukončení vlastnictví stavby nebo trvalého pobytu může původní poplatník požádat správce poplatku o vrácení přeplatku.
Poplatek se skládá, podle §10b, odst. 3, zákona č. 565/1990Sb., o místních poplatcích, ve znění předpisů pozdějších, z části:
a)250 Kč za osobu ročně
b)220 Kč za osobu ročně


Náklady na likvidaci odpadu v roce 2007

Svoz komunálního odpadu (pouze popelnice)
1.241.049,- Kč

Kontejnery, černé skládky, koše aj.
347.097,- Kč

Komunální odpad celkem
1.588.146,- Kč

Příjmy z kontejnerů
75.164,- Kč

Výdaje za netříděný odpad celkem
1.512.982,- Kč

Na jednoho poplatníka (při 3220 poplat.)
470,00 Kč“

Čl. 2
Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008


Ing. Václav Zdráhal         Miroslav Cvanciger
místostarosta               starosta


Vyvěšeno dne:                    Sejmuto dne:
Evidence právních předpisů města Řevnice (§ 12 zák. č. 128/2000 Sb.)

druh předpisu - obecně závazná vyhláška
číslo předpisu - 2/2007
název předpisu
o  změně vyhlášky města Řevnice číslo 2/2001 o místních poplatcích,  ve znění vyhlášky města Řevnice číslo 1/2002,  1/2003, 5/2003, 3/2004, 3/2005 a 1/2006
datum schválení - 19. prosince 2007
datum vyhlášení - 28. května 2007
datum nabytí platnosti - květen 2007
datum nabytí účinnosti - 1. ledna 2008
aktivní derogace
č. 2/2001, o místních poplatcích, se nahrazuje v oddíle osmém článek č. 45 takto: „Sazba poplatku na rok 2008 činí 470,- Kč. V případě ukončení vlastnictví stavby nebo trvalého pobytu může původní poplatník požádat správce poplatku o vrácení přeplatku.
Poplatek se skládá, podle §10b, odst. 3, zákona č. 565/1990Sb., o místních poplatcích, ve znění předpisů pozdějších, z části:
c)250 Kč za osobu ročně
d)220 Kč za osobu ročně 

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 107x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load