Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška 2/2004 - změna 4/2003


Obecně závazná vyhláška města Řevnice
č. 2/2004


ze dne 13. září 2004,

o změně obecně závazné vyhlášky č. 4/2003, řádu veřejného pohřebiště města Řevnice

Zastupitelstvo města Řevnice vydává podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a podle zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 4/2003, řád veřejného pohřebiště města Řevnice, se mění takto:

1. Znění článku 3 se nahrazuje tímto zněním:

"Článek 3
Způsoby pohřbívání

(1) Na pohřebišti se ukládají nezpopelněné lidské pozůstatky a zpopelněné lidské pozůstatky.
(2) Zpopelněné lidské pozůstatky se ukládají uložením uren s popelem do hrobového místa s předchozím souhlasem správce. Pokud bude urna s popelem umístěna na povrchu hrobového místa, ať už umístěná volně nebo v náhrobku, musí být ve vhodném ochranném, pevně uzavřeném pouzdru.
(3) Nezpopelněné lidské pozůstatky se ukládají do hrobu nebo hrobky; uložení smějí provést pouze provozovatelé pohřebních služeb nebo správce. Pro uložení lidských pozůstatků do hrobů smí být použita pouze rakev, která v tlecí době (odst. 4) zetlí. Rakev včetně jejího nátěru nesmí obsahovat toxické látky. Pro uložení lidských pozůstatků do hrobek smí být použita pouze rakev z tvrdých dřev s poloviční zinkovou vložkou nebo rakev kovová s nepropustným dnem.
(4) Tlecí doba činí 20 let. Po uplynutí tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozůstatky. Před uplynutím tlecí doby lze uložit do stejného hrobu další lidské pozůstatky pouze za podmínek stanovených zákonem.
(5) Správce pohřebiště zřizuje hrobová místa tak, aby tvořila ucelené oddíly hrobů stejného charakteru a rozměrů ve vymezených prostorech. Nikdo nemá nárok na individuální umístění hrobového místa mimo vymezený prostor.“"Článek 4a
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti


Správce poskytuje na pohřebišti zejména tyto služby:

a) výkopové práce související s pohřbíváním a exhumací;
b) ukládání lidských pozůstatků;
c) údržbu pohřebiště včetně komunikací, stavebních částí a zeleně;
d) poskytování vody na zalévání zeleně, údržbu a čištění hrobových míst a náhrobků;
e) odvoz a likvidaci odpadu včetně poskytnutí odpadních nádob;
f) poskytování základního mobiliáře (konve na zalévání, zahradní nářadí);
g) udržování pořádku;
h) Snamátkový dozor na pohřebišti;
ch) poskytování informací nájemcům hrobových míst a návštěvníkům pohřebiště;
i) parkování v prostoru před vstupem na pohřebiště a údržbu tohoto prostoru;
j) úklid sněhu a zajištění schůdnosti ve vstupní části pohřebiště v zimním období;
k) nabídku služeb souvisejících s provozem pohřebiště (např. nabídku výrobců náhrobků, poskytovatelů pohřebních služeb, údržby zeleně, prodeje/koupě náhrobků, apod.).“


Článek 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.10.2004.


Miroslav Cvanciger, starosta
Ing. Václav Zdráhal, místostarosta

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 82x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load