Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška 2/2003 - náklady mateřské školky


Obecně závazná vyhláška města Řevnice
č. 2/2003


ze dne 21. července 2003

o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy Řevnice, okres Praha západ

Zastupitelstvo města Řevnice vydává podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a § 19c odst. 1 zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Článek 1
Rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte zařazeného do Mateřské školy Řevnice, okres Praha západ (dále jen „Mateřská škola“), jsou povinni platit městu Řevnice příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy (dále jen „Příspěvek“).


Článek 2
Výše příspěvku činí 330,- Kč na jedno dítě a kalendářní měsíc.


Článek 3
Příspěvek za měsíce červenec a srpen se platí, je-li v této době Mateřská škola v provozu a to pouze za dobu po kterou dítě Mateřskou školu navštěvuje


Článek 4
Příspěvek se platí měsíčně předem. Příspěvek za měsíc září je splatný do 15. září. Příspěvek za dítě zařazené do Mateřské školy v průběhu školního roku je splatný do 15 dnů poté, co rodiče nebo zákonní zástupci dítěte budou vyrozuměni o zařazení dítěte do Mateřské školy.


Článek 5
Číslo účtu, na který se příspěvek platí, bude zveřejněno na vývěsce v Mateřské škole.


Článek 6
Nebude-li příspěvek zaplacen včas a v plné výši, jsou plátci Příspěvku povinni zaplatit penále ve výši 150,- Kč.


Článek 7
Příspěvek se neplatí v případech stanovených zákonem. Rada města Řevnice je oprávněna, ve výjimečných jednotlivých případech Příspěvek snížit nebo zcela prominout.

Článek 8
Ruší se obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 4/1993, o příspěvku rodičů na úhradu neinvestičních nákladů provozu mateřské školy a školní družiny v části týkající se Mateřské školy.


Článek 9
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. září 2003


Miroslav Cvanciger, starosta
Ing. Václav Zdráhal, místostarosta

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 101x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load