Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška 1/2008 - alkohol na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška města Řevnice
č. 1/2008

ze dne 30. června 2008,
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství


Zastupitelstvo města Řevnice vydává podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení


Cílem této vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, a tím vytvořit opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví a majetku působenými alkoholem.

Článek 2
Vymezení pojmů


Veřejným prostranstvím se pro účely této vyhlášky rozumí všechny pozemky a prostory na katastru města Řevnice přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k těmto pozemkům a prostorům, jako náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a pod.

Článek 3
Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství


1. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na vymezených částech veřejného prostranství.
2. Vymezené části veřejného prostranství podle odst. 1 jsou graficky vyznačeny v příloze č. 1 této vyhlášky.
3. Zákaz podle odst. 1 se nevztahuje na zahrádky, které jsou součástí restauračních a obdobných zařízení, které jsou zřízeny v souladu s příslušnými právními předpisy a povoleními.

Článek 4
Výjimky


1. Zákaz konzumace alkoholických nápojů podle článku 3 se nevztahuje na konzumaci alkoholických nápojů při veřejných akcích jako jsou kulturní a sportovní akce, shromáždění, a pod. v prostoru konání takové akce, jsou-li tyto akce pořádány v souladu s příslušnými právními předpisy, povoleními a ohlášeními a jsou-li na nich alkoholické nápoje veřejně podávány se souhlasem pořadatele akce.
2. Městský úřad může udělit individuální výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů podle článku 3 nad rámec obecné výjimky podle odst. 1.

Článek 5
Porušení vyhlášky


Porušení zákazu konzumace alkoholických nápojů podle této vyhlášky bude postiženo podle zákona.

Článek 6
Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. července 2008.Ing. Václav Zdráhal                Miroslav Cvanciger
místostarosta                      starosta 

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 154x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load