Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška 1/2003 - změna 2/2001


Obecně závazná vyhláška města Řevnice
č. 1/2003


o změně vyhlášky města Řevnice číslo 02/2001 o místních poplatcích, ve znění vyhlášky města Řevnice číslo 01/2002

Městské zastupitelstvo v Řevnicích schválilo dne 27.1.2003 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) sazbu poplatku za likvidaci odpadu.
Městské zastupitelstvo v Řevnicích vydává dne 24. března 2003 podle ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku.


Článek 1
Změna

V obecně závazné vyhlášce Města Řevnice č. 2/2001 o místních poplatcích se nahrazuje v oddíle osmém článek č. 45 takto:

Sazba poplatku na rok 2003 činí 400 Kč. V případě ukončení vlastnictví stavby nebo trvalého pobytu může původní poplatník požádat správce poplatku o vrácení přeplatku.
Poplatek se skládá, podle §10b, odst. 3, zákona č. 565/1990Sb., o místních poplatcích, ve znění předpisů pozdějších, z části:

a) 250 Kč za osobu ročně
b) 150 Kč za osobu ročně, podle skutečných nákladů obce na likvidaci netříděného odpadu, které činí 721,10 Kč na jednoho poplatníka ročně, viz tabulka.

Náklady na likvidaci odpadu v předchozím roce

Komunální odpad celkem
3.651.069,20 Kč
Příjmy z kontejnerů
1.329.069,30 Kč
Výdaje za netříděný odpad celkem
2.321.999,90 Kč
Na jednoho poplatníka (při 3220 poplat.)
721,10 Kč
   
Separovaný sběr
365.310,80 Kč
Příjmy od EKO-KOM
220.420,90 Kč
Výdaje na separovaný sběr celkem
585.731,70 Kč
Na jednoho poplatníka (při 3220 poplat.)
181,90 Kč
 
 
Poplatek za oba odpady
903,- Kč


Plán nákladů likvidaci odpadů v tomto roce

Svoz komunálního odpadu (pouze popelnice)
950.000,- Kč
Kontejnery, černé skládky, koše aj.
500.000,- Kč
Převod ze separovaného sběru  
Komunální odpad celkem
1.450.000,- Kč
Příjmy z kontejnerů
250.000,- Kč
Výdaje za netříděný odpad celkem
1.200.000,- Kč
Na jednoho poplatníka (při 3220 poplat.)
372,70 Kč
 
 
Separovaný sběr
450.000,- Kč
Příjmy od EKO-KOM
250.000,- Kč
Výdaje na separovaný sběr celkem
200.000,- Kč
Na jednoho poplatníka (při 3220 poplat.)
62,10 Kč
   
Poplatek za oba odpady
434,80 Kč
Článek 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Miroslav Cvanciger, starosta
Ing. Václav Zdráhal, místostarosta

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 123x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load