Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška 1/2002 - změna 2/2001


Obecně závazná vyhláška města Řevnice
č. 1/2002


o změně vyhlášky Města Řevnice č. 02/2001

Zastupitelstvo města Řevnice vydává dne 11. března 2002 podle ustanovení § 15 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku .


Čl. 1
Změna

V obecně závazné vyhlášce Města Řevnice č. 2/2001 o místních poplatcích se nahrazuje v oddíle osmém článek č. 45 takto:

Sazba poplatku je stanovena na 400 Kč ročně. V případě ukončení vlastnictví stavby nebo trvalého pobytu může původní poplatník požádat správce poplatku o vrácení přeplatku.
Poplatek se skládá, podle §10b, odst. 3, zákona č. 565/1990Sb., o místních poplatcích, ve znění předpisů pozdějších, z části:

a) 250 Kč za osobu ročně
b) 150 Kč za osobu ročně, podle skutečných nákladů obce na likvidaci netříděného odpadu, které činí 357 Kč na jednoho poplatníka ročně, viz. tabulka.

Náklady na odpady v předchozím roce
Komunální odpad celkem
1 400 000
Příjmy z kontejnerů
250 000
Výdaje za netříděný odpad celkem
1 150 000
Na jednoho poplatníka (při 3220 poplat.)
357,14
   
Separovaný sběr
290 000
Příjmy od EKO-KOM
180 000
Výdaje na separovaný sběr celkem
110 000
Na jednoho poplatníka (při 3220 poplat.)
34,16
 
 
Poplatek za oba odpady
391,30
 
 
Plán nákladů likvidaci odpadů v tomto roce
Svoz komunálního odpadu (pouze popelnice)
955 500
Kontejnery, černé skládky, koše aj.
487 600
Převod ze separovaného sběru
 
Komunální odpad celkem
1 443 100
Příjmy z kontejnerů
311 063
Výdaje za netříděný odpad celkem
1 132 037
Na jednoho poplatníka (při 3220 poplat.)
351,56
 
 
Separovaný sběr
431 550
Příjmy od EKO-KOM
250 000
Výdaje na separovaný sběr celkem
181 550
Na jednoho poplatníka (při 3220 poplat.)
56,38
 
 
Poplatek za oba odpady
407,94Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Jan Kadlec, starosta
Petr Kubásek, zástupce starosty

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 93x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load