Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyháška 6/1998 - regulace vody


Obecně závazná vyhláška města Řevnice
č. 6/1998

o regulačních opatřeních k šetření s vodou.

Městská rada v Řevnicích schválila dne 13. 5. 1998 podle § 14 odst. 1, a § 16 odst. 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:


Článek 1
Účelem této vyhlášky je zajištění zásobování obyvatelstva města Řevnice vodou.


Článek 2
Na základě § 3 písm. b) zákona č. 130/1974 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění předpisů pozdějších předpisů a § 28 a § 30 odst. 3 zákona č. 138/1973 Sb. o vodách, ve znění předpisů pozdějších a po dohodě se zásptupcem provozovatele veřejného vodovodu SčVK Teplice a.s. se vydávají tato regulační opatření pro celé katastrální území města Řevnice:

1. Regulační stupeň č. 1 zakazuje používat vodu z veřejného vodovodu k zalévání trávníků a stromů, napouštění bazénů. kropené prostranství a mytí automobilů.
2. Regulační stupeň č. 2 zakazuje používat vodu z veřejného vodovodu k jiným účelům než k vaření, pité a zajištění základních hygienických potřeb..
3. Regulační stupeň č. 3 zakazuje používat vodu z veřejného vodovodu i soukromých stupdní k jiným účelům než k vaření, pití a zajištění zakladních hygienických potřeb.Článek 3

Na veřejném prostranství je zakázáno:

1. Regulační opatření vyhlašuje a odvolává Městská rada.
2. Zveřejnění bude provedeno způsobem obvyklým (městský rozhlas, plakátovací ploch).


Článek 4

Porušení vyhlášky bude postihováno peněžitou pokutou 1000 Kč, dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.


Článek 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení tj. 13. 5. 1998.

 

Jan Kadlec, starosta
Petr Kubásek, zástupce starosty

Vyvěšeno dne: 13. 5. 1998

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 440x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load