Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Zateplení a částečná rekonstrukce bytového domu v Řevnicích č.p. 27

IROP a MMR

Odpovědný referent: Jana Petrášková/Bohdana Slámová
Propagace akce:
Projekt s názvem „Energetické úspory v bytovém domě č. p. 27 ve městě Řevnice“   Termín realizace: přelom roku 2019/2020   Předpokládané náklady: 6 mil. Kč
Realizační firma: BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.
Označení spolufinancování na budově - ikona souboruZDE


Cílem projektu je zateplení obvodového pláště budovy včetně výměny střešní krytiny a tím dosažení snížení spotřeby energie. Součástí projektu je také rekonstrukce půdních prostor na dvě bytové jednotky.Cílem projektu je snížení spotřeby energie v budově, snížení nákladů na bydlení, zvýšení komfortu bydlení a vznik dvou nových bytových jednotek. Financování projektu by měla zčásti pokrýt dotace IROP.

Popis projektu

Projekt řeší výměnu a izolaci střešního pláště, oken do dvora, zateplení dvorní fasády a obnovu celé  fasády domu. Zároveň vzniknou v dosud nevyužívaném podkroví dva nové byty, které pomohou stabilizovat personální zajištění ZŠ Řevnice.


Příloha 1: Projekt pro stavební povolení – průvodní zpráva

Příloha 2: Projekt pro stavební povolení – souhrnná technická zpráva

Příloha 3: Projekt pro stavební povolení – technická zpráva

Příloha 4: Výkresy

Náklady na projekt a financování
Celkové předpokládané náklady: 4 489 732,- Kč vč. DPH
Maximální předpokládaná výše dotace: 1 305 591,- Kč vč. DPH
Předpokládaná minimální finanční spoluúčast města: 3 184 141,- Kč vč. DPH

Informace o projektu a harmonogram
Název projektu: Energetické úspory v bytovém domě č.p. 27 ve městě Řevnice
Dotační program: Operační program IROP (Integrovaný regionální operační program) Ministerstva pro místní rozvoj ČR, výzva č. 37 Energetické úspory v bytových domech II – SC 2.5
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0007646

21.6.2017 Rada města schválila cenovou nabídku na vypracování energetického auditu pro budovu č.p. 27 s firmou Energomex s.r.o., Uralská 770/6, Praha 6, IČ: 29042577, za částku 30 250,- Kč vč. DPH.

6/2017 Vystavena objednávka pro firmu Energomex s.r.o. na částku 30 250,- Kč vč. DPH.

12.7.2017 Rada města schválila cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a následné rozšíření na prováděcí projekt + projekt vytápění pro výměnu plynových kotlů s firmou Mgr. Tomáše Zborovského, Dr. E. Beneše 1181, Neratovice, IČ: 71892397, za částku 105 000,- Kč (není plátce DPH).

7/2017 Vystavena objednávka pro firmu Mgr. Tomáše Zborovského na částku 105 000,- Kč (není plátce DPH).

26.7.2017 Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb s firmou TNT Consulting, s.r.o., Dobronická 1257, Praha 4, IČO: 25528114, na přípravu a organizační zajištění žádosti o dotaci na tento projekt za částku 130 075,- Kč vč. DPH (cena zahrnuje podání žádosti, studii proveditelnosti, administraci projektu, výběrové řízení na zhotovitele; náklady na zpracování studie proveditelnosti jsou způsobilými výdaji v rámci dotace).

11.8.2017 Uzavřena smlouva o dílo s TNT Consulting, s.r.o. na částku 130 075,- Kč vč. DPH.

9.1.2018 Podána žádost o dotaci.

Vytvořeno 2.5.2018 16:39:36 | přečteno 734x | petra.karesova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load