Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Zateplení a částečná rekonstrukce budovy Městského úřadu Řevnice č.p. 74

Odpovědný referent: Jana Petrášková

Cílem projektu je zateplení budovy a snížení spotřeby energie v budově Městského úřadu. Zároveň bude v podkroví budovy vybudováno zázemí pro řevnickou městskou policii.
Propagace akce - ikona souboruSnížení energetické náročnosti budovy č.p. 74 ve městě Řevnice

Popis projektu

V rámci rekonstrukce dojde k zateplení pláště budovy (fasáda, izolace střechy), výměně části oken a změně zdroje vytápění – původní elektrické přímotopy budou nahrazeny otopnou soustavou s kondenzačním kotlem na zemní plyn. Předpokládá se dotační podpora z programu OPŽP. Na náklady města vznikne půdní vestavba - zázemí pro MP Řevnice.

 

Příloha 1: Technická zpráva MěÚ – MP Řevnice vč. výkresů

Příloha 2: Projekt pro stavební povolení – průvodní zpráva

Příloha 3: Projekt pro stavební povolení – souhrnná technická zpráva

Příloha 4: Projekt pro stavební povolení – technická zpráva

Příloha 5: Požárně bezpečnostní řešení

Příloha 6: Výkresy

Náklady na projekt a financování
Celkové předpokládané náklady: 6 751 178,- Kč vč. DPH
Maximální předpokládaná výše dotace: 1 575 376,- Kč vč. DPH
Předpokládaná minimální finanční spoluúčast města: 5 175 802,- Kč vč. DPH

Informace o projektu a harmonogram
Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 74 ve městě Řevnice
Dotační program: Operační program Životní prostředí Ministerstva životního prostředí ČR, výzva č. 70, Prioritní osa 5 – Energetické úspory , 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006868

21.6.2017 Rada města schválila cenovou nabídku na vypracování energetického auditu pro budovu č.p. 74 s firmou Energomex s.r.o., Uralská 770/6, Praha 6, IČ: 29042577, za částku 35 937,- Kč vč. DPH.

6/2017 Vystavena objednávka pro firmu Energomex s.r.o. na částku 35 937,- Kč vč. DPH.

19.7.2017 Rada města schválila cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a následné rozšíření na prováděcí projekt + projekt vytápění pro úpravu centrální kotelny a úpravu vytápění s firmou Mgr. Tomáše Zborovského, Dr. E. Beneše 1181, Neratovice, IČ: 71892397, za částku 105 000,- Kč (není plátce DPH).

7/2017 Vystavena objednávka pro firmu Mgr. Tomáše Zborovského na částku 105 000,- Kč (není plátce DPH).

26.7.2017 Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb s firmou TNT Consulting, s.r.o., Dobronická 1257, Praha 4, IČO: 25528114, na přípravu a organizační zajištění žádosti o dotaci na tento projekt za částku 111 925,- Kč vč. DPH (cena zahrnuje podání žádosti, administraci projektu, výběrové řízení na zhotovitele; náklady na zpracování žádosti a administraci projektu jsou způsobilými výdaji a tudíž budou z cca 40% proplaceny v rámci dotace).

11.8.2017 Uzavřena smlouva o dílo s TNT Consulting, s.r.o. na částku 111 925,- Kč vč. DPH.

30.11.2017 Podána žádost o dotaci.

Vytvořeno 2.5.2018 16:46:42 | přečteno 562x | petra.karesova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load