Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Výstavba a modernizace terminálu – přestupního uzlu – město Řevnice – II. etapa

MMR   IROP

Odpovědný referent: Bohdana Slámová

Stručný popis projektu a jeho cíle

Projekt navrhuje výstavbu a modernizaci terminálu veřejné dopravy a systému pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy (železniční trať č. 171 Praha - Beroun - s nejvytíženější linkou S7; autobusové linky C50, č. 311, č. 451; individuální automobilová doprava; pěší a cyklistická doprava). Předkládaný projekt řeší problém absence funkčního terminálu - přestupního uzlu v intencích a potřebách 21. století.

Cílem navrženého řešení je kromě organizace přestupního uzlu a optimalizace parkování v přednádražím prostoru zejména zvýšená podpora nemotoristické dopravy, cyklistické a pěší. Zvýšení atraktivity pro cyklistickou dopravu má za cíl snížit zátěž území individuální automobilovou dopravou, čímž zároveň dojde k pozitivnímu vlivu na životní prostředí v regionu

V důsledku projektu se očekává efektivní organizace terminálu - přestupního uzlu s důrazem na maximální propojenost řešených forem doprav a optimalizaci parkování v přednádražím prostoru. Důležitou součástí projektu je maximální podpora nemotoristické dopravy, cyklistické a pěší. Zvýšení atraktivity pro cyklistickou dopravu má za cíl snížit zátěže území individuální automobilovou dopravou, což bude mít pozitivní vliv nejen na životní prostředí.

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.  Dotace je poskytnuta ve výši 14 161 538,84 Kč. Vlastní spolufinancování města Řevnice je ve výši 1 573 504,32 Kč.

Projekt je veden pod Identifikačním číslem : 117D03B000259

Návrh projektu řeší absenci místa pro snadný přestup z regionální veřejné dopravy na integrovaný systém veřejné dopravy v Praze. Bude vybudována autobusová zastávka, dokončena parkovací stání v celé ulici Pod lipami a vznikne kultivovaná infrastruktura pro cyklistickou a pěší dopravu. Článek na toto téma vyšel v Ruchu 2/2017 a toto číslo je ke stažení zde ve formátu PDF.

Informace o projektu a harmonogram

Název projektu: Výstavba a modernizace terminálu - přestupního uzlu - město Řevnice
Dotační program: Operační program IROP (Integrovaný regionální operační program) Ministerstva pro místní rozvoj ČR, výzva č. 3 Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti, 1.2 Terminály
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0005908

12.2.2016      Rada města schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektu pro stavební povolení „Přednádražní prostor v Řevnicích“ s Ing. Jiřím Sovinou (projekční kancelář 4D PROSTOR s.r.o.), Za Potokem 246, Tachlovice, IČ: 448 80 448, za částku 235 000,- Kč vč. DPH (není plátce DPH). Ve formátu PDF je „Dopravně inženýrská analýza systému B+R“ ke stažení zde, „Přednádražní prostor v Řevnicích – textová část“ ke stažení zde a výkresy ve formátu ZIP jsou ke stažení zde.

15.2.2016       Uzavřena smlouva o dílo s Ing. Jiřím Sovinou na částku 235 000,- Kč vč. DPH (není plátce DPH).

17.8.2016         Rada města schválila uzavření Smlouvy o poskytování poradenských služeb s firmou ACCON managers & partners, s.r.o., Šmeralova 170/31, Praha 7, na přípravu a organizační zajištění žádosti o dotaci na tento projekt za částku 187 550,- Kč vč. DPH (cena zahrnuje podání žádosti, studii proveditelnosti, výběrové řízení na zhotovitele; náklady na zpracování studie proveditelnosti a zajištění výběrového řízení jsou z 90% způsobilými výdaji v rámci dotace).

20.2.2017      Zastupitelstvo města schválilo záměr podání žádosti o dotaci.

14.6.2017      Uzavřena smlouva o dílo s firmou ACCON managers & partners, s.r.o. na částku 187 550,- Kč vč. DPH.

16.10.2017      Podána žádost o dotaci.

Připravuje se výběrové řízení na dodavatele.

jaro 2018      Předpokládané datum zahájení realizace projektu.

1.9.2018         Předpokládané datum ukončení realizace.

Vytvořeno 11.4.2018 17:11:33 | přečteno 831x | petra.karesova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load