Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rekonstrukce povrchů a hospodaření se srážkovými vodami v lokalitě Řevnice – Vrážka

MŽP,SFŽP,EU

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Fondu Next Generation EU a ze Státního fondu životního prostředí ČR („SFŽP“) v rámci výzvy č.10/2021 Národního programu Životní prostředí

V květnu byla zahájena očekávaná rekonstrukce místních komunikací ul. U Prodejny, Malé náměstí, Škroupova, Na Vrážku, Seifertova, Klicperova, Dr. Pecla, Škrétova,

Realizovaná na základě projektové dokumentace zpracované Architektonickou kanceláří Křivka s.r.o., Veronské nám. 377, 109 00 Praha 10

Stavbu realizuje: HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Stavbyvedoucí:  Marek-Jakub Mikoláš, M: +420 602 302 055, E: mikolas@herkul.cz

Technický dozor zajišťuje: VEJVODA SPOL. S R.O., Kostelní 28, Praha 7

TDS: Ing. Karel Pánek, T: +420 724 204 123, E: karel.panek@vejvoda.cz

Kontaktní osoba za město v průběhu stavby: Bohdana Slámová, M: 702 041 432, E: slamova@revnice.cz

ikona souboruHarmonogram prací   
ikona souboruKoordinační výkres
ikona souboruProjektová dokumentace - stavební část (ve formátu zip)

Staveniště bylo předáno 15.5.2023.

V průběhu rekonstrukce jednotlivých ulic bude svoz odpadu částečně zajišťován zhotovitelem a to tak,

že z ulic, které nebudou z důvodu stavebních prací průjezdné, přemístí zhotovitel odpadní nádoby nebo pytle s odpadem

na místo, kde svozová firma odpady naloží a zhotovitel odpadní nádoby opět vrátí k jednotlivým nemovitostem.

V souvislosti s vybudováním nového způsobu odvodnění celé lokality, dojde ke zrušení historické vodoteče, která prochází

napříč pozemky od ulice Škroupova do ulice Na Vrážku. Jímka, která je umístěna ve Škroupově ulici, bude odvedena pouze

do dešťové kanalizace v Selecké ulici, a tak vodotečí další dešťové vody nebudou odtékat. Případné zbytky vodoteče, křižující

stávající komunikace, budou při jejich rekonstrukci zaslepeny.

Žádáme proto vlastníky všech nemovitostí, aby v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání

území, zajistili likvidaci dešťových vod na vlastních pozemcích.

Prosíme občany dotčené lokality, aby v případě požadavku na úpravu nebo změnu způsobu provedení vjezdu na vlastní

nemovitosti, co nejdříve takový požadavek oznámili emailem na: slamova@revnice.cz. Předejde se tím zbytečným

komplikacím v průběhu realizace stavby.

Informace k průběhu realizace:

21.9. – předána upravená dokumentace vjezdů, obnoveny práce ve Škroupově ulici, zhotovitel upřesní harmonogram prací, zvažuje zahájení

rekonstrukce ul. Seifertova a Škrétova, v průběhu týdne bude prováděno geodetické vytyčení v těchto ulicích, přesný termín zahájení prací

bude v předstihu oznámen!

5.9. – dodáno geodetické zaměření ul. Škroupova a Na Vrážku, generálním projektantem budou upřesněny dokumentace pro sporné

vjezdy, pokládka kabeláže VO  

28.8. – dokončeno drenážní potrubí v ul. Na Vrážku, řeší se nová úprava horské vpusti v ul. Škroupova a individuální řešení vjezdů s majiteli

nemovitostí – nutné geodetické zaměření současného stavu komunikace, práce pozastaveny

7.8. – projednává se úprava v provedení parkovacích míst v ul. U Prodejny, individuálně se řeší komplikace s vjezdy na soukromé pozemky

v ulicích Škroupova a U Prodejny

24.7. – probíhají práce na sanaci a podkladních vrstvách komunikací, dokončuje se uložení drenážního potrubí, v ul. U Prodejny

a Škroupova zahájeny práce na vytyčení a pokládce obrubníků

3.7. – projednává se návrh na provedení krajnice směrem k poli ve Škroupově ul., práce pokračují ve všech třech ulicích

26.6. – ve Škroupově ulici bylo zjištěno nevyhovující mělké uložení plynového potrubí, zasahující do navrhované skladby komunikace,

ve spolupráci se správcem sítí Gasnet je nutné navrhnout nové řešení skladby komunikace, práce byly pozastaveny z důvodu kolize se

sloupy telekomunikačního vedení, situace se řeší se zástupcem firmy Cetin

5.6. – zahájeny práce na pokládce drenážního systému, na základě výsledků statických zkoušek

byla provedena aktualizace projektu pro skladbu podloží

22.5. - rekonstrukce komunikací byla zahájena v ul. U Prodejny, Na Vrážku a Škroupova,

probíhají demoliční a zemní práce
Vytvořeno 28.4.2023 8:23:28 | přečteno 1060x | petra.karesova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load