Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

OCHRANA MZD 2020

EU LOGO PRV.jpg

Projekt byl realizován v rámci dotačního Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 Ministerstva Zemědělství ČR

Název operace: 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin.

Cíl operace: Hromadná ochrana melioračních a zpevňujících dřevin. Zajištění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitě porostů.

V důsledku probíhající kůrovcové kalamity byly postupně v oblasti Sochorových jezírek odtěženy větší části napadených smrkových porostů a tyto plochy byly následně zalesněny melioračními a zpevňujícími dřevinami (listnaté dřeviny a jedle). Z důvodu nutnosti ochránit porosty proti škodám zvěří, byly nově založené porosty oploceny. Město zvolilo formu dřevěného oplocení před drátěnou variantou, na což získalo od EU dotaci poskytnutou prostřednictvím SZIF. Město Řevnice tímto plní záměr vlastníka lesa, kterým je zachování ekologicky stabilních porostů odolných klimatické změně a vhodných pro příměstskou rekreaci. Dotace poskytnutá EU poskytnutá prostřednictvím SZIF pokrývá 100% nákladů vynaložených na instalaci dřevěných oplocenek.   

EU LOGO PRV.jpg

logo_PRV.jpg

Vytvořeno 2.6.2023 8:41:36 | přečteno 69x | petra.karesova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load