Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Realizované projekty/dotace

OCHRANA MZD 2020

szif,eu,program rozvoje venkova

Projekt byl realizován v rámci dotačního Programu rozvoje venkova Ministerstva Zemědělství ČR,  8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

V důsledku probíhající kůrovcové kalamity byly postupně v oblasti Sochorových jezírek odtěženy větší části napadených smrkových porostů a tyto plochy byly následně zalesněny melioračními a zpevňujícími dřevinami (listnaté dřeviny a jedle). Z důvodu nutnosti ochránit porosty proti škodám zvěří, byly nově založené porosty oploceny. Město zvolilo formu dřevěného oplocení před drátěnou variantou, na což získalo od EU dotaci poskytnutou prostřednictvím SZIF. Město Řevnice tímto plní záměr vlastníka lesa, kterým je zachování ekologicky stabilních porostů odolných klimatické změně a vhodných pro příměstskou rekreaci. Dotace poskytnutá EU poskytnutá prostřednictvím SZIF pokrývá 100% nákladů vynaložených na instalaci dřevěných oplocenek.   
2.6.2023 8:41:36 | přečteno 2x | petra.karesova | Celý článek
 

Rekonstrukce povrchů a hospodaření se srážkovými vodami v lokalitě Řevnice – Vrážka

MŽP,SFŽP,EU

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Fondu Next Generation EU a ze Státního fondu životního prostředí ČR („SFŽP“) v rámci výzvy č.10/2021 Národního programu Životní prostředí

V květnu bude zahájena očekávaná rekonstrukce místních komunikací ul. U Prodejny, Malé náměstí, Škroupova, Na Vrážku, Seifertova, Klicperova, Dr. Pecla, Škrétova,

Realizovaná na základě projektové dokumentace zpracované Architektonickou kanceláří Křivka s.r.o., Veronské nám. 377, 109 00 Praha 10

Stavbu realizuje: HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Stavbyvedoucí:  Marek-Jakub Mikoláš, M: +420 602 302 055, E: mikolas@herkul.cz

Technický dozor zajišťuje: VEJVODA SPOL. S R.O., Kostelní 28, Praha 7

TDS: Ing. Karel Pánek, T: +420 724 204 123, E: karel.panek@vejvoda.cz

Kontaktní osoba za město v průběhu stavby: Bohdana Slámová, M: 702 041 432, E: slamova@revnice.cz

ikona souboruHarmonogram prací   
ikona souboruKoordinační výkres
ikona souboruProjektová dokumentace - stavební část (ve formátu zip)

Staveniště bude předáno 15.5.2023.


28.4.2023 8:23:28 | přečteno 556x | petra.karesova | Celý článek
 

Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu Města Řevnice

MMR   IROP

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Název projektu: Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu Města Řevnice

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017396

Termín realizace projektu: 17. 1. 2022 – 30.4. 2023

 

Předmětem projektu je zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb v oblasti pečovatelské služby prostřednictvím pořízení nízkoemisního automobilu a notebooku pro potřeby Pečovatelské služby Města Řevnice. Realizace projektu umožňují větší flexibilitu v zajišťování potřebné pečovatelské péče klientům (seniorům a osobám se zdravotním postižením) a větší nezávislost pečovatelek na externích dopravcích, což přispěje ke zlepšení flexibility v plánování a koordinaci poskytování sociální služby.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb v oblasti pečovatelské služby prostřednictvím pořízení jednoho nízkoemisního vozidla a jednoho notebooku pro Pečovatelskou službu Města Řevnice.

Pořízením nového automobilu dojde k poskytování modernější, komfortnější služby umožňující větší flexibilitu v zajišťování péče jako je poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc v domácnosti apod., a zajištění větší nezávislosti žadatele na externích dopravcích.

V případě vybavení pro zajištění provozu Pečovatelské služby Města Řevnice se jedná o jeden notebook pro pečovatelku / pečovatelky, který bude s sebou vozit v nově pořízeném automobilu. Notebook bude pečovatelce sloužit k nutné administrativě v terénu. Klienti nejsou v domácím prostředí vybaveni PC a internetem, pečovatelka nemá možnost klientovi pomoci s vyhledáváním služeb nebo potřebnou administrativou.

Výsledky / výstupy projektu vedoucí ke zvýšení poskytovaných sociálních služeb v oblasti pečovatelské služby:

1. Pořízení 1 ks osobního automobilu pro Pečovatelskou službu Města Řevnice (automobil s energeticky pasivním pohonem) - efektivnější doprava pečovatelky přímo ke klientovi do jeho přirozeného prostředí, vyšší kapacita (zavazadlový prostor) pro dovoz potřebných věcí (pomůcek) a stravy.

2. Pořízení 1 ks notebooku pro zajištění provozu Pečovatelské služby Města Řevnice - efektivnější plánování a řízení poskytované pečovatelské péče, snížení časových i finančních nákladů na zajištění sociální péče.


28.4.2023 8:15:27 | přečteno 30x | petra.karesova | Celý článek
 

Revitalizace tůní

Odpovědný referent: Michal Kliner

Cíl projektu: Projektová dokumentace obsahuje projekt revitalizace tůní včetně zaměření a potřebných průzkumů na městských pozemcích o rozloze cca 1,5 ha. Dokumentace řeší území pomocí různě velkých tůní a úpravu zeleně. Respektuje studii na výstavbu suchého polderu na potoce Kejná. Sediment a vytěžená zemina budou použity na tělese skládky Na Bořích. Zpracovatelem projektu je VZD Invest s.r.o. 

12.8.2020 9:58:04 | přečteno 1039x | petra.karesova | Celý článek
 

Úprava chodníku před I.stupněm ZŠ v Revoluční ulici

Odpovědný referent: Michal Kliner 

Cíl projektu: Pro bezpečnější cestu pro/ze školy je zpracován návrh rozšíření chodníků a vstupu do areálu. Ulice zůstane nadále jednosměrně průjezdná s podélnými parkovacími místy. Autorkou projektu je Ing.Arch. Daria Balejová. 

12.8.2020 9:50:26 | přečteno 350x | petra.karesova | Celý článek
 

Revitalizace nádražního skladu (Dřevák)

Odpovědný referent: Bohdana Slámová

Cíl projektu: Projekt řeší revitalizaci historické dřevěné budovy bývalého nádražního skladu na multifunkční objekt včetně přístavby dvou kontejnerů. Autorem projektu je Ing. Arch. Šárka Sodomková

12.8.2020 10:16:32 | přečteno 2315x | petra.karesova | Celý článek
 

Obnova lesních porostů po kalamitě

szif,eu,program rozvoje venkova

Projekt byl realizován v rámci dotačního Programu rozvoje venkova Ministerstva Zemědělství ČR, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách - Registrační číslo: 16/002/08410/120/000108

9.5.2018 15:04:33 - aktualizováno 9.5.2018 15:05:44 | přečteno 499x | petra.karesova | Celý článek
 

Vybudování a provoz dětské skupiny Řevnice

evropský sociální fond program zaměstnanost

Název výzvy: Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace mimo Prahu

Reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014141

Název projektu: Vybudování a provoz dětské skupiny Řevnice

Realizace: od 1.10.2019 do 30.6.2022

Cíl projektu:

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


31.8.2020 8:27:28 | přečteno 289x | petra.karesova | Celý článek
 

Zateplení a částečná rekonstrukce bytového domu v Řevnicích č.p. 27

IROP a MMR

Odpovědný referent: Jana Petrášková/Bohdana Slámová
Propagace akce:
Projekt s názvem „Energetické úspory v bytovém domě č. p. 27 ve městě Řevnice“   Termín realizace: přelom roku 2019/2020   Předpokládané náklady: 6 mil. Kč
Realizační firma: BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.
Označení spolufinancování na budově - ikona souboruZDE


Cílem projektu je zateplení obvodového pláště budovy včetně výměny střešní krytiny a tím dosažení snížení spotřeby energie. Součástí projektu je také rekonstrukce půdních prostor na dvě bytové jednotky.Cílem projektu je snížení spotřeby energie v budově, snížení nákladů na bydlení, zvýšení komfortu bydlení a vznik dvou nových bytových jednotek. Financování projektu by měla zčásti pokrýt dotace IROP.

2.5.2018 16:39:36 | přečteno 703x | petra.karesova | Celý článek
 

Zateplení a částečná rekonstrukce budovy Městského úřadu Řevnice č.p. 74

Odpovědný referent: Jana Petrášková

Cílem projektu je zateplení budovy a snížení spotřeby energie v budově Městského úřadu. Zároveň bude v podkroví budovy vybudováno zázemí pro řevnickou městskou policii.
Propagace akce - ikona souboruSnížení energetické náročnosti budovy č.p. 74 ve městě Řevnice

2.5.2018 16:46:42 | přečteno 561x | petra.karesova | Celý článek
 
Vytvořeno 13.1.2017 11:46:33 | přečteno 2482x | petra.karesova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load