Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rekonstrukce povrchů na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad

Cíl projektu - Zklidněním dopravy a rekonstrukcí povrchů na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad by zde měl být při zachování tradičních hodnot vytvořen kvalitní veřejný prostor, bezbariérový a prostupný, s jasně definovanými pravidly pro parkování.

Náklady na projekt a financování
Projekt bude financován prostřednictvím dotačních titulů a realizován po etapách.
Celkové předpokládané náklady: 30 000 000,- Kč vč. DPH

Informace o projektu a harmonogram

AKTUÁLNĚ  -

V současné době vítěz soutěže Petra Parléře ateliér Archum ukončil práci na projektu ke stavebnímu povolení a získává poslední stanoviska dotčených orgánů. Bude následovat zahájení sloučeného územního a stavebního řízení.Hlavní silnice II/115 Řevnice-Vižina (investor Střč. Kraj ) spolu s prostorem před obchody na jižní straně a křižovatkou u lékárny již mají vydané územní rozhodnutí a pracuje se na další fázi projektu.
ikona souboruArchitektonická situace -  ke stažení 


26.5. 2015 Společnost Petra Parléře, o.p.s. vyhlásila veřejnou projektovou urbanisticko-architektonickou soutěž "Obnova náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích" o Cenu Petra Parléře 2015 – viz Soutěžní podmínky urbanisticko-architektonické soutěže "Obnova náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích" ve formátu PDF zde, Architektonické návrhy ze soutěže ve formátu PDF zde,  Řevnická deska: „Co nás oslovilo z Parléře?“ ve formátu PDF zde, odkaz na jednotlivé návrhy do soutěže o Cenu Petra Parléře zde.

 9.9.2015 Závěrečné zasedání poroty urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře. Porota vybrala projekt č. 13 - ateliér ARCHUM architekti s.r.o. (dále jen „ateliér ARCHUM“) - jako vítězný, viz odkaz na Protokol ze závěrečného zasedání soutěžní poroty ve formátu PDF zde.

21.9.2016 Na jednání Rady města byla ustanovena komise pro Obnovu náměstí Krále Jiřího z Poděbrad (dále jen „komise pro Obnovu náměstí“) – viz Zápisy ze schůzek komise ve formátech PDF zde

18.1.2017 Rada města v souladu s doporučením komise pro Obnovu náměstí schválila záměr zadat studii náměstí vítěznému ateliéru ARCHUM – viz Zadání architektonické studie ateliéru ARCHUM ve formátu PDF zde, pořídit projektovou dokumentaci na jižní část náměstí (mezi č.p. 27, č.p. 22 a krajskou komunikací) a zajistit participaci veřejnosti.

15.3.2017 Rada města v souladu s doporučením komise pro Obnovu náměstí schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo na dopracování architektonické studie pro obnovu náměstí Krále Jiřího z Poděbrad s ateliérem ARCHUM architekti s.r.o., Gerstnerova 658/5, Praha, IČO: 01894871 za 150 040,- Kč vč. DPH.

22.3.2017 Uzavřena smlouva o dílo s ateliérem ARCHUM architekti s.r.o. na částku 150 040,- Kč vč. DPH.

22.3./7.6.2017 Rada města schválila cenovou nabídku a objednávku návrhu na facilitaci a vyhodnocení procesu participace veřejnosti na architektonické studii náměstí Krále Jiřího z Poděbrad s Ing. Evou Klápšťovou,  Nebeská 5196/5, Jablonec nad Nisou,  IČ: 71516000 za celkovou cenu 34.500,- Kč (není plátce DPH).

12.6.2017 Ateliér ARCHUM odevzdal návrh studie, který byl projednán s pracovní skupinou (vybranými občany Řevnic). Uskutečnil se Workshop pro širokou veřejnost, kde byly prezentovány dva návrhy a vzešla zde řada připomínek – viz Rozhovor o participaci veřejnosti s Ing. Evou Klápšťovou ve formátu PDF zde, prezentace ve formátu PDF zde včetně průvodního textu k prezentaci nad oběma variantami řešení prostoru náměstí ve formátu PDF zde,Fotografie plachet výhody-nevýhody ve formátu ZIP zde a Participace uživatelů náměstí: hodnocení variant návrhu ve formátu PDF zde. Po zapracování připomínek bude předložena 2. verze studie.

20.9.2017 Rada města schválila cenovou nabídku a objednávku na facilitaci procesu zpracování finální studie „náměstí Krále Jiřího z Poděbrad“ s Ing. Evou Klápšťovou, Nebeská 5196/5, Jablonec nad Nisou, IČO: 71516000 za částku 13 700,- Kč (není plátce DPH).

18.1.2018 Ateliér ARCHUM představil 2. verzi studie veřejnosti a vzešly zde další připomínky.

3/2018 Ateliér ARCHUM předá městu finální studii (3. verzi) včetně zapracovaných připomínek z ledna 2018 a poté bude následovat zadání projektové dokumentace.

Vytvořeno 2.5.2018 17:41:31 - aktualizováno 3.2.2021 11:50:15 | přečteno 1227x | petra.karesova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load