Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vybudování bezpečných cyklotras ve městě Řevnice – etapa I

Odpovědný referent: Bohdana Slámová 

V rámci projektu vznikne či bude rekonstruováno celkem 2340 m cyklotras a budou rozšířeny stojany pro parkování kol před budovou základní školy.

Popis projektu

Návrh řeší nedostatek cyklistických tras ve městě Řevnice, které by propojovaly hustě obydlené části města s občanskou vybaveností (nádraží, školy, úřad, obchody) a umožňovaly občanům lépe a bezpečně využívat cyklodopravu ve stávajícím dopravním systému města. Projekt počítá s rekonstrukcí lávky přes Nezabudický potok, s rekonstrukcí ulice Švabinského a s úpravou dvou křižovatek (Čs. armády-Švabinského, Baarova-Školní-Mníšecká), které v současnosti nejsou pro cyklisty bezpečné. Návrh počítá i s propojením centra města se zamýšleným dopravním terminálem u řevnického nádraží a s propojením do sousední obce Lety.

PUBL a3vertical page 001(1), obrázek se otevře v novém okně


Vybudování bezpečných cyklotras ve městě Řevnice

7/2021 - je zahájena realizace 1. etapy projektu, zahrnující novou lávku v Havlíčkových sadech včetně přilehlých částí Švabinského ulice.

Celkové předpokládané náklady jsou 7,3 mil. Kč z toho dotace činí 3,2 mil. a spoluúčast 4,1 mil. Kč.

11/2021 - projekt byl dokončen. Dokončená stavba byla předána 15.11.2021 a 8.12.2021 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.

Celkové náklady samotné stavby činily 7,44 mil. Kč.

Projekt lávky v Havlíčkových sadech -  ikona souboru1   ikona souboru


Projekt je v souladu s koncepcí cyklodopravy Středočeského kraje, strategií ITI Pražské oblasti a bude realizován po etapách v součinnosti se Středočeským krajem, případně SŽDC.

Náklady na projekt a financování

Celkové předpokládané náklady: 21 232 954,- Kč vč. DPH
Maximální předpokládaná výše dotace: 8 469 707,- Kč vč. DPH
Předpokládaná minimální finanční spoluúčast města: 12 763 247,- Kč vč. DPH (částka zahrnuje neuznatelné výdaje ve výši minimálně 11,8 mil. Kč, což jsou převážně předpokládané náklady na rekonstrukci ul. Švabinského)

Informace o projektu a harmonogram

Název projektu: Vybudování bezpečných cyklotras ve městě Řevnice
Dotační program: Operační program IROP (Integrovaný regionální operační program) Ministerstva pro místní rozvoj ČR, výzva č. 6 Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti, 1.2 Cyklodoprava
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006874

1.6.2016 Rada města schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektu „Vyhledávací studie vedení cyklistických tras na území města Řevnice“ s firmou Projekce dopravní Filip s.r.o., Švermova 1338, Roudnice nad Labem, IČ: 287 147 92, za částku 127 050,- Kč vč. DPH (cena zahrnuje projekční práce, projednání návrhů, zajištění vyjádření správců IS). Ve formátu PDF je „Zadání vyhledávací studie“ ke stažení zde a „Vyhledávací studie vedení cyklistických tras“ je ke stažení zde.

27.9.2016 Uzavřena smlouva o dílo s firmou Projekce dopravní Filip s.r.o. na částku 127 050,- Kč vč. DPH.

14.6.2017 Rada města schválila přípravu žádosti o dotaci a uzavření Smlouvy o poskytování poradenských služeb s firmou TNT Consulting, s.r.o., Dobronická 1257, Praha 4, IČO: 25528114, na zpracování a podání žádosti o dotaci na tento projekt za částku 246 840,- Kč vč. DPH (cena zahrnuje zpracování projektového záměru, žádosti o dotaci, studie proveditelnosti a finalizaci projektu; částka ve výši 177 870,- Kč vč. DPH bude vyplacena pouze po kladném posouzení žádosti; náklady ve výši 80% jsou způsobilými výdaji v rámci dotace).

25.7.2017 Uzavřena smlouva o dílo s firmou TNT Consulting, s.r.o. na částku 246 840,- Kč vč. DPH.

31.10.2017 Podána žádost o dotaci.

Vytvořeno 2.5.2018 16:29:25 | přečteno 928x | petra.karesova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load