Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vybavení odborných učeben v přístavbě ZŠ Řevnice

Cílem projektu bylo vybavit v přístavbě ZŠ Řevnice odborné učebny.

Popis projektu

Vybavení bylo pořízeno do dvou jazykových učeben, do jedné přírodovědné učebny, vlastivědné učebny a počítačové učebny.

Náklady na projekt a financování
Celkové náklady: 2 305 017,- Kč vč. DPH
Výše dotace: 1 546 681,- Kč vč. DPH
Finanční spoluúčast města: 758 337,- Kč vč. DPH

Informace o projektu a harmonogram
Název projektu:  Vybavení odborných učeben - ZŠ Řevnice
Dotační program: Operační program IROP (Integrovaný regionální operační program) Ministerstva pro místní rozvoj ČR, výzva č. 47 Infrastruktura základních škol (SVL)
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0002117s

27.6.2016 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o záměru podání žádosti o dotaci.

17.8.2016 Rada města schválila uzavření Smlouvy o poskytování poradenských služeb s firmou ACCON managers & partners, s.r.o., Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7, IČ: 26724791 na přípravu a organizační zajištění žádosti o dotaci na tento projekt za částku 127 050,- Kč vč. DPH (cena zahrnuje podání žádosti, studii proveditelnosti, dotační monitoring; náklady na zpracování studie proveditelnosti jsou z 90% způsobilými výdaji v rámci dotace).

31.8.2016 Uzavřena smlouva o dílo s firmou ACCON managers & partners, s.r.o. na částku 127 050,- Kč vč. DPH.

13.10.2016 Podána žádost o dotaci.

25.5.2017 Žádost splnila podmínky věcného hodnocení, formálních náležitostí a vyhověla.

8.6.2016 Výběrové řízení na dodavatele – Rada města schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo s firmou KDZ, spol. s.r.o., Razov 1256, Vizovice, IČ: 15526691 za nabídkovou cenu 1 789 973,-Kč bez DPH, tj. 2 165 867,-Kč vč. DPH.

30.6.2016 Uzavřena Smlouva o dílo s firmou KDZ, spol. s.r.o. na částku 2 165 867,-Kč vč. DPH.

27.7.2016 Zahájení realizace projektu.

15.9.2016 Ukončení realizace projektu.

Vytvořeno 2.5.2018 17:12:48 | přečteno 1088x | petra.karesova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load