Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Úprava pěší stezky „Burešovka“ – I. etapa

Cílem projektu je úprava I. etapy pěší naučné stezky „Burešovka“ od jejího začátku u  louky Červených po Trachtovnu (viz příloha) v délce 0,5km a jeho součástí je instalace řady prvků návštěvnické infrastruktury.

Popis projektu

Současný stav stezky je nevyhovující z hlediska estetického i bezpečnostního, a proto v rámci této etapy projektu bude realizována úprava stávajícího povrchu. Stezka se rozšíří na cca 1,5m šířky, bude vyrovnán příčný sklon a zhutněno stávající podloží. Povrch bude tvořit zhutněná zemina s kameny. Projekt počítá s realizací několika prvků návštěvnické infrastruktury, jako jsou např. lávky s opěrnými zdmi, zábradlí, odpočívadla, odpadkové koše,  závora. Realizace projektu umožní zvýšit rekreační potenciál příměstských lesů města Řevnice.

Příloha 1: Řešené území – trasa a etapy

Náklady na projekt a financování

Celkové předpokládané náklady: 906 928,- Kč vč. DPH (bude uplatněn nárok na vrácení DPH)
Maximální předpokládaná výše dotace: 749 527,- Kč bez DPH
Předpokládaná finanční spoluúčast města: 0,- Kč bez DPH

Informace o projektu a harmonogram

Název projektu: Úprava pěší stezky „Burešovka“ – I. etapa
Dotační program: Program rozvoje venkova Ministerstva Zemědělství ČR, 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích – posílení rekreační funkce lesa
Registrační číslo: 17/004/08520/120/000015

11.4.2017  Zastupitelstvo města schválilo záměr podání žádosti o dotaci.

29.3.2017  Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb s firmou Karel Novák, Sudkov 267, 788 21 Sudkov, IČ: 18975861 na přípravu a organizační zajištění žádosti o dotaci na tento projekt za částku 12 100,- Kč vč. DPH (cena zahrnuje zpracování a podání žádosti; dotační titul podporuje způsobilé náklady ve výši 80%).

5.4.2017     Uzavřena smlouva o dílo s firmou Karel Novák na částku 12 100,- Kč vč. DPH.

20.4.2017    Podána žádost o dotaci.

14.12.2016  Výběrové řízení na dodavatele – Rada města schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo s firmou Milan Zámostný, Sumrakov 67, 378 53 Strmilov, IČ: 64526305 za nabídkovou cenu 793 097,- Kč bez DPH, tj. 959 647,- Kč vč. DPH.

16.5.2017     Rada města schválila Dohodu o ukončení smlouvy č. 1894 s firmou Milan Zámostný.

12.6.2017     Výběrové řízení na dodavatele - Rada města schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo s firmou MgA. Tomáš Tichý, Studená - H. Bolíkov, 378 53 Strmilov, IČ: 73570541 za nabídkovou cenu 749 527,- Kč bez DPH, tj. 906 928,- Kč vč. DPH.

30.6.2017      Uzavřena smlouva o dílo s firmou MgA. Tomáš Tichý na částku 906 928,- Kč vč. DPH.

24.1.2018       Předběžně schváleno poskytnutí dotace.

Vytvořeno 11.4.2018 15:06:24 | přečteno 1129x | petra.karesova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load